Maaülikooli loodusteaduste kool

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid vaatlustele ja iseseisvale uurimistööle, püüab õpetada loodust märkama ja märgatut salvestama.

Kooli tööst on osa võtnud nii Tartumaa kui ka paljude teiste maakondade loodushuvilised gümnaasiumiõpilased. Kursusi on korraldatud ka põhikoolile.

2012 ja 2018 on ilmunud õpilastööde kogumik.

Septembrist maini saavad teoks õppekäigud, kus juhiseid jagavad teadlased, oma ala spetsialistid, loodusteaduste kooli vilistlased. Õpilased peavad meie koolis aasta jooksul ka ise ettekandeid oma uurimistöödest.

Kõik kirjalikud kodutööd kuuluvad hindamisele õppejõudude poolt. Kursus lõppeb suulise eksami sooritamisega.

Koolid on kursust arvestanud valikainena, õpilased on loodusteaduste koolist  leidnud ainet oma kohustuslikeks uurimistöödeks.

Kõik õpilased käivad loodusteaduste koolis vabatahtlikult ja ilma õppemaksuta. Kool töötab haridus- ja teadusministeeriumi toetusel.

 

Kooli tööd korraldavad bioloogid

Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee, 5159644

Eha Järv
eha.jarv@emu.ee, 53404438

 

 

 

 

 

Türi ja Paide gümnaasiumiõpilased looduspildiretkel
2018. talvel.

Ingmar Muusikuse foto.