Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Õppekava eesmärgiks on anda süvendatud teadmised põllu-majandussaaduste tootmisest, esmasest töötlemisest ja turustamisest.

Magistriõppe läbinud on võimelised hindama põllumajandustootmise ja -poliitika ökoloogilisi ja sotsiaal-majanduslikke regionaalseid mõjusid, oskavad selgitada põllu- ja rohumaakultuuride saagi kujunemise aluseid ja teavad nüüdisaegseid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid taimekasvatussaaduste tootmiseks ja nende tulusaks väärindamiseks. Magistrandid õpivad süvendatult majandusaineid ja õppetöö läbinuna oskavad analüüsida ja planeerida põllumajandusettevõtte tegevust.

 

Õppetöö praktiline osa toimub nii kaasaegsetes laborites kui ka instituudi katsekeskuse põldudel. Praktilisi kogemusi omandatakse ka külastades Eesti põllumajanduse tipptootjaid. Lektoritena on kaasatud põllumajandussisendeid müüvate ja põllumajandustooteid väärindavate ettevõtete juhid.

 

Katsepraktika käigus saavad üliõpilased uurida erinevate agrotehniliste võtete (mullaharimine, väetamine, taimekaitse jne) mõju saagi formeerumisele ning koostada majandusanalüüs ettevõttele. Magistrandid koostavad oma teadustöö praktikal saadud tulemuste põhjal magistritöö.

 

Omandatud erialateadmised võimaldavad töötada põllumajanduslikke teadmisi vajavates ettevõtetes ja asutustes nii avalikus kui ka erasektoris ning jätkata õpinguid doktorantuuris.

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit!