Toiduainete tehnoloogia magistriõpe

Toiduainetööstus (sh joogitööstus) on pikaajaliste traditsioonidega haru Eesti töötlevas tööstuses. Eestis tegutseb toiduainetööstuse valdkonnas ligikaudu 700 ettevõtet (juriidilisi isikuid). Suurima osa Eesti toiduainetööstuse toodangust annavad jätkuvalt piima- (24%) ja lihatööstus (19%). Toiduainetööstuses tegutseb keskmiselt 13% töötlevas tööstuses hõivatud inimestest. Tööjõumahukamad tegevusalad toiduainetööstuses on liha- ja pagaritööstus, kus tegutses 2018. a I poolaasta seisuga vastavalt 20,8% ja 19,9% toiduainetööstuses tööga hõivatud inimestest. Kõigele lisaks on toiduainete tehnoloogi elukutse elulähedane ja äärmiselt huvitav. Selle sisu võib lühidalt kirjeldada kui keemia, füüsika, bioloogia, mikrobioloogia ja tehnikaalaste teadmiste rakendamist selleks, et tööstuslikult toota toiduaineid, mida vahetult tarbida või millest kodus toitu teha.

Mida tudengid õpivad?

Üliõpilased omandavad süvateadmised liha- ja piimatehnoloogia ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia valdkonnast ja uurimistöö põhisuundadest. Toiduainete tehnoloogia magistriõppekava ühendab tooteahela seisukohast ühtseks tervikuks toidu- ja loodusteaduslikud, tehnilised, majandusalased jm õppeained ning on suunatud teoreetiliste ja praktiliste teadmiste, praktilise kogemuse ning teaduslik-tehniliste meetodite kasutamisoskuste omandamisele liha-, piima- ning pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia valdkonnas. Oluline osa õppetöös on iseseisval tööl. Õppe käigus omandatud teadmised ja oskused on vajalikud selleks, et üliõpilane oleks võimeline osalema teadus- või arendusprojektides.

Toiduainete tehnoloogia magistriõppe lõpetanud omavad süsteemset ülevaadet valdkonna tegevusest ning oskavad hinnata toidu tooteahela terviklikkust toorme tootmisest toiduainete tarbimiseni; tunnevad liha-, piima- ning pagari- ja kondiitritoodete valmistamise, säilitamise ja konserveerimise aluseid ning  tehnoloogiaid, neis kasutatavaid protsesse ja seadmeid; tunnevad liha-, piima- ning pagari- ja kondiitritoodete kvaliteedi ja ohutusega seotud aspekte ja tooraine ning toodete sensoorse hindamise aluseid;  suudavad läbi uurimistööde teostamise otstarbekalt lahendada toiduainete tehnoloogias ja toidu tooteahelas esile kerkivaid probleeme.

 

Kellena lõpetajad töötada võivad?

Eestis on ligi 15 107 toidu käitlemisega tegelevat ettevõtet. Õppekava lõpetanutest saavad hinnatud spetsialistid liha-, piima- ning pagari- ja kondiitritooteid valmistavates ning teistes toiduainetega tegelevates ettevõtetes. Toiduvaldkonna spetsialistid töötavad vastutusrikastel ametikohtadel tehnoloogidena, tootmis- ja kvaliteedijuhtidena, tootearendusspetsialistidena, laborijuhatajatena  tagades kvaliteetse ja ohutu toidu meie kõigi toidulaual. Samuti leiavad nad tööd mitmesugustes toiduainete järelevalve, hariduse, tarbijakaitse organisatsioonides jm.

 

Kes on oodatud õppima?

Õppima on oodatud eelkõige toiduainete tehnoloogia (EMÜ) ning rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia (TalTech) bakalaureuseõppe lõpetanud. Samas ootame õppima ka teistest kõrgkoolidest tehnika ja infotehnoloogia, loodusteaduste, toidutöötlemise või mikrobioloogia suunaga bakalaureuseõppe läbinud üliõpilasi.  

 

Sellele õppekavale immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda nutika spetsialiseerumise stipendiumi ehk erialastipendiumi 160 € kuus. Vaata lähemalt siit!

 

Loe lisaks siit!