Vastuvõtuarvud

Magistriõpe

 

Õppekava

Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade piirarv

statsionaarne õpe

kaugõpe

Aiandus

10

10

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

20

0

Loomakasvatus

12

0

Metsamajandus

20

0

Metsatööstus

20

0

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

0

25

Loodusturism

0

20

Maastikukaitse ja –hooldus

15

0

Ökonoomika ja ettevõtlus

0

30

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

0

40

Tootmistehnika

12

15

Ergonoomika

10

0

Energiakasutus

12

15

Maastikuarhitektuur (eestikeelne õpe)

18

0

Maastikuarhitektuur (ingliskeelne õpe)

13

0

Geodeesia ja maakorraldus

25

0

Liha- ja piimatehnoloogia

15

0

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

15

0