Vastuvõtukatsed

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 2. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 2 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Vastuvõtukatsed toimuvad reedel 6. juulil algusega kell 10.00, SAISis näidatud ruumis.
 

Vastuvõtukatse sisukirjeldus ja/või teemad

Õppekavad

Täiendav info

Aiandus

Küsimused vestluse sisu ja korralduse kohta on teretulnud Kadri.Karp@emu.ee või tel 5224167.

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

Linna- ja tööstusmaastike korraldus

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia


     

Maastikuarhitektuur

Portfoolio vastuvõtt
aadressil vastuv@emu.ee

Maastikukaitse ja -hooldus

        

Loomakasvatus, toiduainete tehnoloogia

 

Geodeesia ja maakorraldus

 

Ökonoomika ja ettevõtlus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine

 

Metsamajandus, metsatööstus

 

Ergonoomika, energiakasutus, tootmistehnika

 

 

Lisainfo: Eda Aitsen

tel. 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee