Uudised

Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA-Chair toel loodud Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate üksus
 

Eesti Maaülikool ootab kandidaate järgmiste akadeemiliste ametikohtade täitmiseks:
 

Toidukeemia vanemteadur 1,00 töökoormusega alates 01.09.2019 kuni 30.06.2023

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia teadur 1,00 töökoormusega alates 01.09.2019 kuni 30.06.2023

 

Ametikohale klõpsates leiate ametikoha kirjelduse inglise keeles.

Struktuuriüksus ühendab maaülikoolis kõiki toiduteadusega seotud teemasid eesmärgiga täielikult väärindada taimne ja loomne tooraine.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 26. augustil 2019. a projekti koordinaatorile (Fr. R. Kreutzwaldi 56/5, 51014 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
  • CV (curriculum vitae), s.h. 
    • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
    • informatsioon töötamise kogemusest akadeemilises ja toidutööstuse valdkonnas;
    • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Dokumendid palume esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: ivi.joudu@emu.ee inglise keeles.

Täpsem teave kandideerimisdokumentide ja ametikohtade nõuete kohta on saadaval EMÜ veebilehel http://www.emu.ee/toopakkumised

Lisainfo:
Ivi Jõudu, ivi.joudu@emu.ee
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

 

Projekt VALORTECH on saanud toetust Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmist toetuslepingu nr 810630 alusel.