Koostatud ekspertarvamused

Eesti Maaülikooli riskihindamisüksuse koostatud ekspertarvamused 2015-2019

2019

 1. „Ekspertarvamus teatud loomaliikide ajutistel avalikel üritustel kasutamise kohta“;
 2. Ekspertarvamus „Mis on pett“;
 3. „Ekspertarvamus salmonellooside kontrolli- ja tõrjemeetmete kohta“;
 4. „Ekspertarvamus PRIA põllumajandusloomade registri hobuslaste tõugude ja värvuste korrektsuse kohta“;
 5. „Ekspertarvamus tarbija kindluse indeksi kohta toiduohutuse valdkonnas“;
 6. „Ekspertarvamus AMR* broilerikasvatuses“;
 7. „Ekspertarvamus kloraadi sisalduse kohta kloreeritud joogivees“;
 8. „Ekspertarvamus tetrahüdrokannabinool (THC) kanepitaimes“;
 9. Ekspertarvamus „Vuttide Newcastle’i haiguse vastu vaktsineerimine“;
 10. „Ekspertarvamus L.monocytogenes’e pinnaproovide võtmise ja tulemuste hindamise kohta“;
 11. Ekspertarvamus „Putukate toiduks kasutamisega seotud riskid“;
 12. Ekspertarvamus „Mida Eestis mõistetakse tavapäraselt jogurtina“;
 13. „Ekspertarvamus tarbija kindluse indeksi algtaseme kohta toiduohutuse valdkonnas“;
 14. Ekspertarvamus „Tsinkoksiidi kasutamine veterinaarravimina“;
 15. Ekspertarvamus kaadmiumi kohta Eestis kasvatatavates teraviljades ja köögiviljades.

*AMR – antimikroobne resistentsus

2018

 1. „Allapanu kasutamine sigalates“;
 2. „Kalakajakate toitumisharjumused“;
 3. „Salmonella spp tõrje linnufarmis“;
 4. „Toiduga kokku puutuv materjal, vahariie“;
 5. „Riskid seoses dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCBdega“;
 6. „Toiduohutuse tagamine seoses toidu säilimisaja pikendamisega“;
 7. „Toksilisuse uuringud GM toidu ja söödaohutuse hindamiseks“;
 8. „Eesti köögiviljade ja juurviljade loodusliku vääveldioksiidi ja sulfitisisaldus“;
 9. „Kliimatingimused ja külmutamine kui mõjutegurid“.

2017

 1. „Ameerika haudmemädaniku riskiprofiil Eestis“;
 2. „Tsinkoksiid kui veterinaarravim“;
 3. „Haigusetekitajate karjast karja ülekandumise risk transpordivahendite vahendusel“;
 4. „Ekspertarvamus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) eesti raskeveo tõugu hobuse aretus- ja säilitusprogrammi ning eriprogrammi kohta“;
 5. „Ekspertarvamus Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu dorperi ja lleyni lambatõugude aretusprogrammide kohta”;
 6. „Ekspertarvamus hapu kommijoogi pH kohta“;
 7. „Ekspertarvamus mõru kõrvitsa kohta“;
 8. „Ekspertarvamus psührotroofsete mikroorganismide kohta toorpiimas ja piimatoodetes“.

2016

 1. „Teadusartiklite põhjal koostatud ülevaade ravimtaimede mõjust väikemäletsejate tervisele“;

 2. „Hinnang metssigade populatsioonis rakendatavate bio-ohutusmeetmete asjakohasuse ja vajalikkuse kohta sigade katku leviku tõkestamiseks“;
 3. „Inimtegevusega seotud SAK leviku riskide vähendamine metsas“;
 4. „Ipe-tuutupuu ohutus“;
 5. „Nitritite ja nitraatide sisaldus lihatoodetes ja lihavalmististes“;
 6. „Akrüülamiidi saadavus Eestis turustatavatest väikelaste toitudest“;
 7. „Toidulisand Cellfood koostis ja toime“;
 8. „Nodulaarse dermatiidi riskiprofiil Eestis“;
 9. „Asjakohased ettepanekud eksootilise ja uue esilekerkiva veeloomataudi tõrje- ja ennetusmeetmete rakendamiseks“;
 10. „Kõrge patogeensusega lindude gripi riskiprofiil Eestis“.

2015

 1. „Sigade Aafrika katku viiruse (SAK) leviku riskid seoses Eestis kasvatatud söödateraviljaga“;
 2. „Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi (KMKS) aretusprogrammi sobivus jõudluskontrolli läbiviimiseks“;
 3. „Tõenäolised nakatumisteed Sigade Aafrika katkust (SAK) tabandunud koduseakarjades“;
 4. „Sigade Aafrika katkust tabandunud riikide epidemioloogilise olukorra ja tõenäoliste nakatumisteede võrdlev analüüs“;
 5. „Toiduga kokkupuutuv tekstiil“;
 6. „Valmistoidu pikaajaline kuumsäilitamine ja kestvuskatsed“;
 7. „Mesilaspere parasiitide väike tarumardikas (Aethina tumida)ja lest liigist Tropilaelaps spp. Riskianalüüs“;
 8. „Toidu mikrobioloogilise saastatuse vähendamiseks kasutatavad meetodid“.