Looduskaitse ja loodusharidus


BOTAANILISED EKSPERTIISID JA LOODUSKAITSE ALASED KOOLITUSED


Kasutusvaldkond: looduskaitselised ekspertiisid ja koolitused

Sihtrühm: kohalikud omavalitsused, looduskaitseasutused, maaomanikud, turismiettevõtjad, kinnisvaraarendajad

· Eesti pärandkoosluste (poollooduslike rohumaade) hooldamine ja taastamine;

· kaitsealuste taimeliikide leidumine, nende säilimiseks vajalike koosluste hooldustööd, nende ümberasustamine ;

· loodusturism ja loodusharidus
 


Tiiu Kull
professor
Tel 731 1883
E-post: tiiu.kull@emu.ee

Marek Sammul
vanemteadur
Tel 731 1878
E-post: marek.sammul@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Botaanika osakond
Riia 181
51014 Tartu