Toiduteadused ja toiduainete biotehnoloogia

Kasutusvaldkond:

       • loomse toorme tootjatele ja töötlejatele (tootearendus, tootmiskeskkonna analüüs, toidu mikrobioloogilised ja kromatograafilised uuringud, täiendõpe);
       • avalikule sektorile (konsultatsiooniteenus, rakendusprojektid);
       • laboritele (konsultatsioon, ühisprojektid, meetodite arendustöö);
       • ravimifirmadele (kromatograafilised uuringud, konsultatsiooniteenus).


Labori- ja konsultatsiooniteenus ning õppe- ja juhendmaterjalid:

- Toiduainete keemiline analüüs erinevatel kromatograafilistel (HPLC, LC-MS/MS, GC, GC MS) meetoditel, UV-Vis ja spektrofotomeetrilisel meetodil.
- Toiduainete tehnoloogia, biotehnoloogia ja toidu mikrobioloogia
- Toidu- ja tootmishügieen


Täiendõpe:

- Tootmishügieen ja mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
- Toiduhügieenikoolitus
- Toiduainetetööstuste HACCP
- Loomakaitsealane seadusandlus ning selle rakendamine
- Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele
- Järelevalveametnike abiliste koolitus


Hannes Mootse
Toiduainete tehnoloogia ja toiduteaduse osakonna juhataja
Tel 503 4510
E-post: hannes.mootse@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Toiduainete tehnoloogia ja toiduteaduse osakond
Kreutzwaldi 58
51014 Tartu


Mati Roasto
Toiduhügieeni osakonna juhataja
Tel 731 3433
E-post: mati.roasto@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Toiduhügieeni osakond
Kreutzwaldi 58A
51014 Tartu