Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Sündmused

veeb
K
17
2016
Doktorantide seminar
Kreutzwaldi 62-A201, Tartu
veeb
R
19
2016
Koolitus "Toiduhügieen"
Tartu
mär
K
02
2016
Terve loom ja tervislik toit 2016
Eesti Maaülikool

Viimased uudised

Keskkonnaminister laseb loodusesse tagasi Eesti Maaülikoolis pliimürgistusest terveks ravitud merikotka

11.02.2016

Reedel, 12. veebruaril kell 10 vaatab keskkonnaminister Marko Pomerants Varnja piirivalvekordoni juures üle ning vabastab loodusesse merikotka, kes sattus Eesti Maaülikooli ravile seoses pliimürgistusega. 

Maaülikooli teadlased uurisid setete rolli Peipsi fosforibilansis

08.02.2016

Peipsi järve põhiline keskkonnaprobleem on eutrofeerumine, mis mõjutab järve vee kvaliteeti, elurikkust, kogu ökosüsteemi toimimist ning ka inimeste tervist ja elatusallikaid. Riigikontrolli hinnangul ei ole Eesti riigi praegused veekaitsemeetmed piisavad selleks, et saavutada Euroopa Liidu nõuete kohase järve hea seisundi ka 2021. aastaks (Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 26. märts 2012). 

Maaülikooli töötajad saavad Presidendilt teenetemärgi

04.02.2016

President Ilves annab iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril üle riigi teenetemärgid, mis on tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks. Maaülikoolist saab Valgetähe teenetemärgi metsateadlane ja kauaaegne metsakasvatuse õppejõud Eino-Endel Laas, kelle teadustöö metsade uuendamisest ja metsakasvatusest on oluliseks panuseks kestliku metsamajanduse edendamisel Eestis, ning Punase Risti teenetemärgi saab professor Veiko Uri.

Maaülikooli kalateadlased: kalakasvanduses ja kärestikus elanud lõhe kasvu mõjutavad erinevad geenid

01.02.2016

Eesti Maaülikooli ja Turu Ülikooli teadlaste hiljuti avaldatud uuringus hinnati keskkonnast sõltuvate geenide mõju lõhel. Geneetilise kaardistamise tulemusel leiti, et genoomi piirkonnad, mis mõjutasid lõhe kasvu kasvanduses, ei omanud sarnast mõju looduslikes tingimustes. Samas geenid, mis mõjutasid lõhe kasvu looduses, ei mänginud kasvanduses olulist rolli. 

Maaülikoolis algab matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus

29.01.2016

Eesti Maaülikool alustab märtsist matemaatika kursusega, kus on võimalik osaleda kõigil, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks või kellel ei ole vastavat riigieksami tulemust. Kursusega antakse ka piisavad teadmised edasiõppimiseks maaülikooli õppekavadel, mis eeldavad laiemaid matemaatikaalaseid teadmisi.