Hanked

EMÜ PKI hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool kuulutab välja hanke Võrtsjärve poijaama uuendamiseks

Pakutavad seadmed peavad vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärsed või paremad

1. Välja vahetada mitte töötav Yellow Springs Instruments multisensor (YSI 6600 V2-4) samaväärse, sama tootja või ka mõne teise tootja multisensori vastu. Pakutav sensor peab olema võimeline mõõtma vähemalt järgmisi parameetreid järgmisel tingimustel.

   1.1. Vee temperatuur

 • Mõõtepiirkond: - 5 kuni 50 OC
 • Lahutusvõime: 0,01 OC
 • Täpsus: ± 0,5 OC
 • Kalibreerimine: ei vaja kalibreerimist

   1.2 Elektirjuhtivus

 • Kalibreerimine: 1punkti kalibratsioon
 • Täpsus: ± 0,001 mS/cm või ± 1 %
 • Lahutusvõime: 0,001 mS/cm kuni 0,1 mS/cm, olenevalt piirkonnast
 • Mõõtepiirkond: 0 kuni 200 mS/cm (automaatne piirkonna valik)

   1.3 pH

 • Mõõtepiirkond: 0 kuni 14
 • Lahutusvõime: 0,01
 • Täpsus: ±0,1
 • Kalibreerimine: 1, 2, 3 või enama punkti kalibratsioon

    1.4  Vees lahustunud hapnik (optiliselt mõõtev)

 • Mõõtepiirkond: 0 kuni 50 mg/l või 0 kuni 500% küllastust
 • Lahutusvõime: 0,01 mg/l või 0,1 %
 • Täpsus: ± 0,2 mg/l või ± 2
 • Kalibreerimine: 1 või 2 või enama punkti kalibratsioon

    1.5 Vee hägusus (optiliselt mõõtev)

 • Mõõtepiirkond: 0-3000FNU
 • Lahutusvõime: 0 kuni 99 FNU: 0,1 FNU; 1000 kuni 3000 FNU: 1 FNU
 • Täpsus: 0 kuni 99 FNU: 0,3 FNU või ±2%; 1000 kuni 3000 FNU: ±5%
 • Kalibreerimine: 1 või 2 punkti kalibratsioon

    1.6 Klorofülli fluoresents (optiliselt mõõtev)

 • Mõõtepiirkond: 0-400 µg/L chl, või 0-100 RFU
 • Lahutusvõime: 0.01 kuni 100 RFU: 0,01 RNU; 0.01-400 µg/L chl: 0.01 µg/L
 • Täpsus: ± 2 %
 • Kalibreerimine: 1 või enama punkti kalibratsioon

    1.7 Fükotsüaniini fluoresents (optiliselt mõõdetav)

 • Mõõtepiirkond: 0-100 µg/L, või 0-100 RFU või 0-300000 rakku/mL
 • Lahutusvõime: 0.01 µg/L  või 0,01 RNU või 1 rakk/mL
 • Täpsus: ± 2 %
 • Kalibreerimine: 1 või enama punkti kalibratsioon

2. Integreerida uus multisond olemasoleva poijaamaga

3. Intergreerida uus multisond olemasoleva Campbell CR1000 andmeloggeriga andmete kogumiseks ja edastamiseks maal asuva serveriga.

4. Kontrollida ja korrastada kõik olemasolevad ühendused, kontrollida seadmete korrasolek edaspidiseks andmete kogumiseks ja salvestamiseks.

 

Pakkumus esitada aadressil alo.laas@emu.ee hiljemalt 08.04.2020 kell 14:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingu metsateaduse projektide täitmiseks

Töövõtja ülesanded on:

 • Välitööd üle Eesti paiknevatel katsealadel, sh Järvseljal (arukase ja hübriidhaava istandikud, turberaie uurimisalad)
 • Uute metsakasvatuse näidisalade rajamine
 • Vajalik on magistrikraad metsamajanduses ning oskused metsamõõduriistade kasutamisel
 • Välitööde päevad lepitakse kokku töö vahetu korraldajaga
 • Tööd tasustatakse tehtud päevade arvu alusel, iga kuu lõpus

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teaduri Reimo Lutteriga (reimo.lutter@emu.ee) hiljemalt 10. aprill 2020.

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2020. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee