Hanked

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis sessioonõppes perioodiks 03.02.2020-20.06.2020 alljärgnevalt:

  1. Õppetöö läbiviimine õppeaines Pangandus (3 EAP);
  2. Õppetöö läbiviimine õppeaines Majandusõigus (4 EAP).

Nõutav erialane magistrikraad ning eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Huvi korral võtta ühendust: mall.erman@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee