Hanked

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis sessioonõppes perioodiks 01.02.-20.06.2021 alljärgnevalt:

 1. Õppetöö läbiviimine õppeaines Pangandus (3 EAP).

Nõutav erialane magistrikraad ning eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Huvi korral võtta ühendust: mall.erman@emu.ee hiljemalt 20.01.2021.

Maaehituse ja veemajanduse õppetool hangib külmaseadme kliimakambri rajamiseks

Tarneaadress: Tartu, Kreutzwaldi 56/4 värav 27

Ruum: 50m3

Soojustus 100mm eps

Vaja saavutada: temp 20..-25C , 2 h jooksul

Külmaseadme vajalikud omadused:

+      inverteriga (sagedusmuunduriga) külmaseade, sujuv võimsuse reguleerimine,

+      siseosa ventilaatori kiiruse  (astmeline) reguleerimine

+      siseosa radiaatori(mitte korpuse) laius vähemalt 1,1m

+      külmavõimsus vähemalt 5kw  (+20…-25°C)

+      siseosa ventilaatori suund küljele

+      Temperatuuri peab saama ka reguleerida eraldi lisa sisendiga (kontrolleriga)

Garantii:

+      garantii vähemalt 2a

+      garantiiajal tehniku reageerimine nädalaga

Paigaldus

+      Seade tuleb paigaldada ruumi lakke ~4m kõrgusele

+      Välisosa paigaldada olemasoleva ruumi peale (joonis).

+      Lisaks peavad olema komplektis vajalikud tarvikud, mida on vaja seadme töötamiseks

Pakkumused esitada hiljemalt 20.01.2021 aadressile toomas.tamm@emu.ee. Lisainfo eelnimetatud aadressilt.

Lisa 1. Joonised. 

Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks ladina keele õpetamiseks

Sisu: ladina keele õpetamine erialakeelena vabaainena A1.1 tasemel moodle keskkonnas õppeaines „Ladina keel terminoloogiakeelena“

Koolituse maht, aeg ja koht: 2EAP, kevadsemester 2021 (01.02.–14.05.2021 tunniplaani alusel), keelekeskus Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu, moodle keskkond

Nõuded õppejõule: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), kõrgkoolididaktika tundmine, ladina keele tundmine, erialakeele õpetamise tundmine, moodle keskkonnas õpetamise oskus, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 22.01.2021 kl 12.00.

Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks eesti keele võõrkeelena õpetamiseks 

Sisu: eesti keele õpetamine inglise keele baasil A keeleoskuse tasemel

Koolituse maht, aeg ja koht: A0–A1.1 tase (1 rühm) 4 EAP, A1.1-A1.2 tase 2 EAP (1 rühm), A2 tase 3 EAP (2 rühma), kevadsemester 2021 (01.02.–15.12.2020 tunniplaani alusel), maaülikooli keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu ja veebikeskkond.

Nõuded õppejõule: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), kõrgkoolididaktika tundmine, eesti keel emakeelena, eesti keele kui võõrkeele õpetamise oskus, veebikeskkonnas õpetamise oskus, inglise keele oskus, kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 22.01.2021 kl 12.00.

Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks hispaania keele õpetamiseks 

Sisu: hispaania keele õpetamine vabaainena A1.1 tasemel

Koolituse maht, aeg ja koht: 3 EAP, kevadsemester 2021 (15.02.–17.05.2021 tunniplaani alusel), EMÜ keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu ja veebikeskkond .

Nõuded õppejõule: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), hispaania keele oskus, veebikeskkonnas õpetamise oskus, kõrgkoolididaktika tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 22.01.2021 kl 12.00.

Maaülikooli keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks soome keele õpetamiseks 

Sisu: soome keele õpetamine vabaainena A1 tasemel

Koolituse maht, aeg ja koht: 5 EAP, kevadsemester 2021 (01.02.–14.05.2021 tunniplaani alusel), maaülikooli keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu ja veebikeskkond.

Nõuded õppejõule: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), soome keele oskus, veebikeskkonnas õpetamise oskus, kõrgkoolididaktika tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 22.01.2021 kl 12.00.

Eesti Maaülikool soovib sisse osta ekspertteenuse Erasmus+ KA2 projekti „Kestliku põllumajanduse ja tuleviku talupidamise süsteemide doktoriõppe täiustamine/SAGRIS” välishindamiseks.

Pakkumiskutsega oodatakse pakkumusi projekti välishindamiseks; oodatud on väliseksperdid, kellel on kogemusi projektide hindamisel doktoriõppe ja Bologna reformi valdkondades, ja kes teostavad projekti vahe- (aprill-juuni2021) ja lõpphindamise (november-detsember 2022). Soovitatav on eelnev kogemus Kasahstani ja/või Venemaa või sarnaste riikide doktoriõppe programmide vallas.

Pakkuja ülesanded:

 • Koostada projektiplaan, milles tuuakse välja konsultandi ülesanded nagu hindamisplaani, hindamismetoodika ning asjakohaste uurimisvahendite (küsimustikud, intervjuud jne), loomine, mis kooskõlastatakse kvaliteedikontrolli komiteega ühe kuu jooksul alates lepingu ametlikust algusest.
 • Osaleda vähmalt kahel juhtkomitee koosolekul, vahe- ja lõpparuande esitamise järel.
 • Jälgida koostööpartnerite toiminguid, saavutusi ning sise-ekspertide kvaliteedi ja tulemi mõju hindamisaruandeid, kasutades selleks kokkulepitud meetodeid ja tööriistu.
 • Vajadusel anda nõu ja soovitusi projekti partneritele tulemuslikkuse, projekti tulemi ning mõju edendamiseks vastavalt vahehindamise tulemustele.
 • Anda nõu ja soovitusi koostööpartneritele seoses nende poolt kasutatavate meetodite ja vahenditega, et hinnata projekti tulemi mõju.
 • Esitada vahehindamisaruanne kirjalikult ja suuliselt (silmast-silma või veebis) esimese 14 kuu kohta (jaanuarist 2020 kuni märtsini 2021) 31. juuliks 2021.
 • Esitada lõpphindamisaruanne kirjalikult ja suuliselt (silmast-silma või veebis) 15. detsembriks 2022.
 • Esitada kõik aruanded inglise keeles (English UK).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2020 kell 16.00 kohaliku aja järgi. Pakkumused saata dr Roger Evans’ile (e-post: RogerGilchrist.Evans@emu.ee). Hilinenud pakkumusi ei võeta arvesse.

Täpsem info pakkumuse kohta SIIT

---

ENG

Expert services are sought for the Erasmus+ KA2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education) project: Sustainable Agriculture and Future Farming Systems/SAGRIS ‐ Enhancement of Postgraduate Studies.

This invitation to tender invites bidders to submit proposals for the purpose of the project external evaluation; external experts experienced in project evaluation in the area of postgraduate education and Bologna reform (previous experience of working with Kazakh and/or Russian or similar countries postgraduate study programmes is also desirable) are invited to undertake the task of performing a project interim (April-June 2021) and final (November-December 2022) evaluation to assess the project implementation.

The following deliverables will be required:

 • A project plan detailing the consultants’ activities including an evaluation plan, an evaluation methodology and appropriate research tools (questionnaires, interviews etc) within 1 month of the start of the contract; to be agreed with the Quality Control Committee.
 • Participation in at least 2 meetings of the Steering Committee, 1 each following the submission of the interim and final reports.
 • Monitor the partnership’s operation, achievements, internal expert assessments of the quality and impact of produced products using the agreed methodology and tools.
 • Offer conclusions and recommendations to the project partners to improve their performance, the project products and their impact, according to interim results of the evaluation, as necessary.
 • Offer conclusions and recommendations to the project partners regarding methods and tools that need to be applied by them to evaluate the impact of the project products.
 • A written and oral (face to face or online) interim evaluation report to be submitted, to cover the first 14 months (January 2020 until March 2021) of the project’s implementation by 31 July 2021.
 • A written and oral (face to face or online) final evaluation report to be submitted by 15 December 2022.
 • All reports shall be written using British English.

The deadline for receipt of submissions is 16.00 EET (GMT +2.00) local time Estonia on 22 January 2021. Bids should be sent to Roger Evans (RogerGilchrist.Evans@emu.ee). Late proposals will NOT be accepted.  It is the responsibility of the bidder to ensure that the proposal has arrived by the deadline stated.

More detailed invitation to tender HERE

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2020. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee