Hanked

EMÜ keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks ladina erialakeele õpetamiseks õppeaines „Koduloomade anatoomia“ ja ladina keele õpetamiseks õppeaines "Ladina keel kultuuris ja teaduses"

Sisu: ladina keele õpetamine veterinaarmeditsiini erialal erialakeelena ja ladina keele õpetamine vabaainena A1.1 tasemel 

Koolituse maht, aeg ja koht: erialakeel 1EAP (2 rühma), üldkeel 2EAP, sügissemester 2020 (7.09.–11.12.2020 tunniplaani alusel), EMÜ keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu.

Nõuded lektorile: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), kõrgkoolididaktika tundmine, ladina keel tundmine, moodle keskkonna tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 10.07.2020 kl 12.00.

Eesti Maaülikool soovib soetada toidukuivati taimsete materjalide kuivatamiseks

1. Taimsete materjalide kuivati peab võimaldama erineva niiskusesisaldusega, värskete ja külmutatud, toiduks kasutatavate taimsete materjalide kuivatamist (erinevad taimeosad, marjad, aedviljad jm.).
2. Kuivati peab olema  efektiivse energiakasutusega, kondensatsioonkuivatuse printsiibil põhinev, laaditavate kuivatuskandikutega kappkuivati. Kuivati kondensaator peab tagama aurunud niiskuse efektiivse eemaldamise kuivatuskambrist. Seade peab vastama Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele. 
3. Kuivati konstruktsiooniline lahendus peab toetama kuivati ja kandikute kerget hooldust ja pesu. Kuivatusprotsessi läbiviimisel peab kuivati lahendus toetama toiduohutuse tagamist ja toodangu kõrge kvaliteedi saavutamist. Kuivati ja võrguga kuivatuskandikud peavad olema valmistatud roostevabast terasest. 
4. Kuivatil peab olema sundventilatsiooni kasutamise ja õhuringluse tekitamise võimalus kuivatuskambris ja kondenseerunud vee eemaldamise lahendus.
5.  Kuivati peab võimaldama kuivatamisprotsessi reguleerimist ning kuivatusprotsessi jälgimist. 
6. Kuivati kasulik kuivatuspind (kandikute kogupind) peab olema vähemalt 7 m². 
7. Kuivatamise temperatuuri peab olema võimalik reguleerida vähemalt vahemikus  +40°C  kuni +50°C.
8. Seadme komplektsus peab võimaldama seadmega pikaajalise töö ja sisaldama kõiki olulisi tööks vajalikke osi.
9. Lisaks peab pakkumine sisaldama kandikute arvuga sama kogus teflonist kuivatuslehti, mida kasutatakse eriti kleepuvate ja peenete materjalide kuivatamiseks.
10. Hanke võitja lisab seadmetega eestikeelsed kasutusjuhendid, koos ohutus- ja  hooldusjuhenditega.
Seadmetele peab kehtima garantii 24 kuud. 
Pakkujad peavad lisaks kauba tarnele ka paigaldama seadmed tarnekohas ning viima läbi kasutajate koolituse.
Pakkuja peab olema tootja poolt volitatud, omama koolitatud hooldusinseneri, teostama seadmetele tehnilist tuge ja remonti hankija asukohas ning tagama varuosade kättesaadavuse. 
Pakutavad seadmed peavad olema uued ja kasutamata.
Seadmed tarnitakse Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskusesse – Uus tn.2, Polli, 69108, Mulgi vald, Viljandi maakond. Tarneaeg maksimaalselt 8 nädalat arvates lepingu sõlmimisest. 
Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim hind.
Pakkumus koos lisadokumentidega (tootja volitus, hooldusinseneri kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid) esitada aadressile uko.bleive@emu.ee hiljemalt 15.07.2020 kell 15:00. Lisainfot saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

EMÜ keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks eesti keele võõrkeelena õpetamiseks 

Sisu: eesti keele õpetamine inglise keele baasil veterinaarmeditsiini erialal (2 rühma) ja vabaainena A1 tasemel ning eesti erialakeeles B1/B2 tasemel

Koolituse maht, aeg ja koht: veterinaarmeditsiini erialal 3 EAP (2 rühma), üldkeel inglise keele baasil 4 EAP, eesti keele baasil 5 EAP, sügissemester 2020 (7.09.–15.12.2020 tunniplaani alusel), EMÜ keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu.

Nõuded lektorile: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), kõrgkoolididaktika tundmine, eesti keel emakeelena, eesti keele kui võõrkeele tundmine, inglise keele oskus, moodle keskkonna tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 10.07.2020 kl 12.00.

EMÜ keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks inglise erialakeele õpetamiseks 

Sisu: inglise erialakeele õpetamine (3 rühma)

Koolituse maht, aeg ja koht: 3 rühma ´a 4 EAP, õppeaasta 2020/2021 (9.11.2020–15.06.2021 tunniplaani alusel), EMÜ keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu.

Nõuded lektorile: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), kõrgkoolididaktika tundmine, inglise keele oskus, moodle keskkonna tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 10.07.2020 kl 12.00.

EMÜ keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks hispaania keele õpetamiseks 

Sisu: hispaania keele õpetamine vabaainena A1 tasemel

Koolituse maht, aeg ja koht: 3 EAP, sügissemester 2020 (14.09.–15.12.2020 tunniplaani alusel), EMÜ keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu.

Nõuded lektorile: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), hispaania keele oskus, kõrgkoolididaktika tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 10.07.2020 kl 12.00.

EMÜ keelekeskus kuulutab välja hanke õppejõu leidmiseks soome keele õpetamiseks 

Sisu: soome keele õpetamine vabaainena A1 tasemel

Koolituse maht, aeg ja koht: 5 EAP, sügissemester 2020 (07.09.–15.12.2020 tunniplaani alusel), EMÜ keelekeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 1, Tartu.

Nõuded lektorile: kõrgharidus (humanitaaria ja keeled), soome keele oskus kõrgkoolididaktika tundmine, kõrgkoolis õpetamise kogemus

Teenuse sisu: Õppetöö läbiviimine

Lisainformatsioon: Ülle Sihver, ylle.sihver@emu.ee

Pakkumus, CV ja kõrgharidust tõendav dokument esitada e-posti aadressile ylle.sihver@emu.ee hiljemalt 10.07.2020 kl 12.00.

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja hanke lektori leidmiseks õppeaines "Veisekarja tervishoiu korraldus"

Teenuse sisu:

Loengute ja praktilise õppe läbiviimine väikemäletsejaliste karjatervishoiu alal 6. aasta produktiivloomade ja hobuse meditsiini suunamooduli üliõpilastele. Õppetöö maht 32 tundi.

Õppe sisu: loengud, farmivisiidid, praktiline lahanguõpetus.

Toimumiskoht: EMÜ Zoomeedikum, lahangusaal ning lambafarmid.

Kursus toimub viiel päeval, ajavahemikus 05.–09.10.2020

Nõuded lektorile:

Doktorikraad veterinaarmeditsiinis või sellele vastav kvalifikatsioon (Euroopa Väikemäletsejaliste Kolledzi diplom).

Vähemalt viieaastane praktiline kogemus töötamisel väikemäletsejalistega.

Pakkumus ja lektori CV palun esitada aadressile piret.kalmus@emu.ee hiljemalt 20.07.2020.

Lisainformatsiooni saab eelpooldud kontaktaadressilt.

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis perioodiks 01.09.2020-31.01.2021 alljärgnevalt:

 1. Õppetöö läbiviimine õppeaines Raamatupidamine mittemajanduserialadele (3 EAP);
 2. Õppetöö läbiviimine õppeaines Avaliku sektori arvestus ja finantsjuhtimine (3 EAP).

Nõutav erialane magistrikraad, soovitav on eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Huvi korral võtta ühendust: mall.erman@emu.ee.

Eesti Maaülikooli peahoone Fr. R. Kreutzwaldi 1a ette tänavakivide paigaldus ja jalapuhastusala rajamine.

Hanke eesmärk on rajada Eesti Maaülikooli peahoone peaukse ette uus jalapuhastusrestide ala, korrastada olemasolevaid kõnniteeplaate ning nende alust ning rajada uus tänavakividest kõnnitee olemasolevast kõnniteest kuni hoone sissepääsu kõrvalukseni.

Selgitav joonis koos olemasoleva olukorra fotodega.

Töövõtu mahtu kuulub kolm all kirjeldatud ala:

Ala nr 1 – äravooluga jalapuhastusrest

 • Lammutada olemasolev jalapuhastuslahendus (restid anda üle tellijale)
 • Rajada uus jalapuhastusala näiteks ACO Self® Vario jalapühkimisrestide lahendusega. 
  • Aluse rajamine ja kaasnevad tööd
  • Äravoolu toru paigaldamine
  • Imbala rajamine jalapuhastusalast kagu suunas jäävale haljasalale. Immutamiseks kasutada  näiteks Graft rain block 300L lahendust
  • Polümeerbetoonist porivann (äravooluga) koos paigaldusega
  • Tsingitud terasest raam ja jalarest, resti ava mõõtmed ca 9/31 mm. Jalapuhastusala/resti suurus 1m x 7m.
  • Kaasnevad heakorratööd

Ala nr 2 – olemasolevate kõnniteeplaatide korrastamine

 • Võtta ülesse olemasolevad kõnniteeplaadid, tasandada ja tihendada aluspinnas ning paigaldada olemasolevad plaadid tagasi. Tööde pindala ca 46 m2.

Ala nr 3 – uue kõnnitee rajamine

 • Eemaldada kasvupinnas
 • Eemaldada äärekivid olemasoleva kõnniteega liitumisservast
 • Rajada aluskihid järgnevalt:

 • Paigaldada betoonkivi, mis oleks võimalikult sarnane kõrval oleva olemasoleva kõnnitee kividega.
 • Paigaldada äärekivid
 • Kaasnevad heakorratööd
 • Tööde pindala ca 26 m2

Hanke objekti asukoht: Eesti, Tartumaa, Tartu linn, F.R. Kreutzwaldi 1a.

Tööde teostamine hiljemalt 31.08.2020

Garantii teostatud töödele ja paigaldatud toodetele 24 kuud.

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Enne pakkumuse esitamist on soovituslik tutvuda objektiga!

Pakkumus esitada hiljemalt 15.05.2020 kell 12:00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Vajadusel lisainfo: rauno.sirel@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2020. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee