Hanked

Välieksperimendis osalemine

Eesti Maaülikool otsib töövõtjaid, kellel on loodusteaduslikud eelteadmised ning varasem kogemus mõõtmisega seotud teaduslikes eksperimentides osalemisel. Kokku kolm töövõtjat.

Pakutav töö: Projekti „Väärtusahelapõhine biomajandus“ raames toimuva Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli (SFOS 2014-2020.4.01.16-0036) Flux measurements välieksperimentides osalemine. Periood: 4.08 – 31.08.2017. Koht: Agali, Järvselja. Tööde planeeritud maksumus: 500 eurot.

Palume esitada sooviavaldus hiljemalt 3.08.2017 kell 13.00 aadressil tiia.kurvits@emu.ee. Lisainfo tel 55908819

 

Informatsiooni Eesti Maaülikooli riigihangete kohta saab Riigihangete registrist aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html.

Soovitud hankel osalemiseks ja hankedokumentidele ligipääsemiseks sisenege ID-kaardi või mobiil ID-ga autentides. Hankes osalemiseks tuleb Hankijale avaldada enda kontaktandmed, registreerudes hanke juurde hanke üldandmete või hankes osalejate lehel.

 

Eesti Maaülikooli 2017. aasta hankeplaan

 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 7313 368

E-post: riigihanked@emu.ee