Mitte-akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool võtab loodavale ametikohale tööle

kvaliteedi peaspetsialisti

 

Ametikoha eesmärk on koordineerida ja korraldada ülikooli kvaliteedisüsteemi juhtimist teadus- ja arendustegevuses, õppetegevuses ja ühiskonnale suunatud tegevustes lähtudes organisatsiooni eesmärkidest ja strateegiast. Tagada protsesside toimimine, hindamine ja pidev parendamine.

 

Töö kirjeldus:

 • ülikooli põhitegevuste kvaliteedisüsteemi juhtpõhimõtete ja kvaliteedidokumentatsiooni uuendamine ning asja- ja ajakohasena hoidmine;
 • ülikooli põhitegevusvaldkondade ja -protsesside sisehindamissüsteemi väljatöötamine, rakendamine ja parendamine;
 • sisehindamiste tulemuste analüüsimine ja parendustegevuste rakendamine;
 • välishindamiste (institutsionaalne ja temaatiline) koordineerimine;
 • ülikooli liikmeskonna toetamine ja nõustamine kvaliteeditegevuste elluviimisel.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • põhjalikud teadmised kvaliteedijuhtimisest;
 • töökogemus kvaliteedijuhtimise erinevates valdkondades vähemalt kaks aastat;
 • eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • protsesside ja meeskonnatöö juhtimise kogemus, hea saavutusorientatsioon;
 • väga hea analüüsi, algatus- ja korraldusvõime, julgus avaldada arvamust ja võtta vastutust;
 • väga hea koostöö- ning suhtlemisoskus.

Ülikool pakub:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd koos välislähetustega;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi nii Eestis kui välismaal;
 • paindlikku tööaega suurepärase sisekliimaga kollektiivis.

Kasuks tuleb

 • teadmised haridussüsteemi toimimisest ja regulatsioonidest Euroopa Liidus ja Eestis ning töökogemus kõrghariduse valdkonnas.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Endla Reintami poole Endla.Reintam@emu.ee, tel  +372 517 0121  Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja e-posti aadressile personalijuht@emu.ee. Kandideerimise tähtaeg: 10. november 2019.