Mitte-akadeemilised ametikohad

Haridustehnoloog (1,0 või 0,75)

Töö kirjeldus:

Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe-alast tegevust ülikoolis, leida uusi innovaatilisi lahendusi, arendada, nõustada ning toetada õppejõudusid digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis.

Peamised tööülesanded:

 • Õppejõudude toetamine ja inspireerimine digiõppe valdkonnas;

 • E-õppealaste koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine;

 • Tehniline ja pedagoogiline nõustamine veebipõhise õppe ettevalmistamisel, sisu väljatöötamisel ja rakendamisel;

 • Digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine;

 • Digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine;

 • Haridustehnoloogilistes koostöövõrgustikes ja töörühmades osalemine;

 • Digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine.

Nõudmised kandidaadile:

 • Kõrgharidus

 • Haridustehnoloogiliste pädevuste valdamine kõrgtasemel või eelnev töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas

 • Teadmised pedagoogikast

 • Digitaalsete õpikeskkondade (sh Moodle) tundmine

 • Väga hea koostöö- ning suhtlemisoskus

 • Väga hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime

 • (Grupi) juhtimise oskus

 • Väga hea eesti keele ja inglise keele oskus

Maaülikool pakub:

 • Enesearendamise võimalusi

 • Vaheldusrikast ja põnevat tööd

 • Häid töötingimusi

 • Sõbralikku ja töökat kollektiivi

 • 35 päeva puhkust ning lühendatud tööpäevi suvel

Lisainfo:

Ina Järve, tel +372 731 3011, e-post. Ina.jarve@emu.ee

CV koos motivatsioonikirjaga saata aadressile personalijuht@emu.ee kuni 03.07.2019. a 

 

Eesti Maaülikool võtab tööle psühholoogi (0,5)

Töö kirjeldus:

Psühholoogilise ja õpinõustamise ning vastavate koolituste ja seminaride kaudu üliõpilaste (sh välisüliõpilaste) psühholoogilisele heaolule kaasa aitamine eesmärgiga parandada üliõpilaste õpivõimet ja igapäevast toimetulekut.

 

Peamised tööülesanded:
- üliõpilaste (sh välisüliõpilaste) psühholoogiline nõustamine
- enesearengu seminaride läbiviimine ja üliõpilaste koolitamine (teemad: õppimine kõrgkoolis, eesmärkide seadmine, stressiga toimetulek, läbipõlemine jne.)
- nõustamisteenuste tutvustamine, info kogumine ja vahendamine
- õpinõustamine

 

Nõudmised kandidaadile

- psühholoogiaalane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad, võib olla omandamisel)
- eesti keele oskus C1 ja inglise keele oskus B2 tasemel, kasuks tuleb soome ja/või vene keele oskus
- analüütiline mõtlemine, väga hea suhtlemis- ja nõustamisoskus, tugev empaatiavõime, avatus, sõbralikkus, sallivus

 

Maaülikool pakub:

- huvitavat tööd arenevas kollektiivis ja kaasaegses keskkonnas

- enesearendamise võimalusi

- häid töötingimusi

 

Lisainfo:

Kasuks tuleb kognitiiv- käitumusliku teraapia põhikoolituse läbimine või teiste teraapiameetodite valdamine, töökogemus psühholoogina ja kõrgharidusvaldkonna tundmine.

 

Täpsem info e-posti aadressil: ina.jarve@emu.ee

CV koos motivatsioonikirjaga saata aadressile personalijuht@emu.ee kuni 03.07.2019. a