Mitte-akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI) võtab tööle loomakliiniku juhataja

Eesti Maaülikooli loomakliiniku koosseisu kuuluvad väikelooma-, hobuse- ja produktiivloomade kliinik, apteek.

Tööülesanded:

 • loomakliiniku  igapäevane juhtimine, arengu tagamine, majandustegevuse planeerimine ja eelarve täitmise kontroll, aruandlus
 • loomakliiniku iga-aastase eelarve koostamine, selle kooskõlastamine instituudis
 • loomakliiniku hinnapoliitika kujundamine, turusituatsiooni jooksev analüüs, klientide vajaduste ja ootuste väljaselgitamine ning nende vajadustele vastava teenuse tagamine
 • koostöö ülikooli teiste õppetoolide ja üksustega ning juhtkonnaga
 • loomakliiniku personali värbamine, motiveerimine ja kvalifikatsiooni tõstmiseks tingimuste loomine
 • loomakliiniku turundamine ja mainekorraldus

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt majanduse või finantsjuhtimise valdkonnas)
 • varasem juhtimiskogemus ettevõtluse või finantsjuhtimise valdkonnas
 • eelarve koostamise ja täitmise jälgimise kogemus
 • lepingute koostamise ja sõlmimise kogemus
 • hea suhtlemisoskus, sh ajakirjandusega
 • suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti keeles kõrgtasemel, hea inglise ja vene keele oskus
 • hea arvutioskus, MS Office, sh tabelarvutusprogramm
 • hea pingetaluvus, organiseerimisvõime ning valmidus koostööks
 • tahe tegutseda ja kliiniku arengut eestvedada
 • täpsus, süsteemsus, analüüsivõime, positiivne ellusuhtumine

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, eneseteostust pakkuvat, vastutusrikast ja mitmekülgset tööd akadeemilises keskkonnas
 • võimalusi enesetäiendamiseks
 • kaasaegset töökeskkonda
 • toredaid kolleege

Kandideerimiseks palun saata sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri.

Kandideerimistähtaeg: 30. november 2018.

Soovitav tööle asumise aeg alates jaanuarist 2019.

Lisainfo: Kairi Marjapuu,  e-post: kairi.marjapuu@emu.ee