Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool ootab pakkumist õppejõududele suunatud e-õppealase täienduskoolituse läbiviimiseks

Täienduskoolituse eesmärgiks on tutvustada õppejõududele kaasaegseid lahendusi interaktiivsete e-õppe materjalide loomiseks.

Täienduskoolituse teemad:

 • Moodle’i õpikeskkonna tegevuse „Interaktiivne sisu“ kasutamine e-kursusel;
 • Interaktiivsete õpiobjektide loomine H5P.org vahenditega (soovitatavad redaktorid on Drag the Words, Image Sequencing, Drag and Drop, Fill in the Blanks, Multiple Choice, Interactive Video);
 • H5P.org keskkonnas loodud õpiobjektide manustamine teistesse veebikeskkondadesse;
 • Interaktiivsete tegevuste hindamine Moodle’is.

Koolitusel osalenu:

 • Omab ülevaadet H5P vahenditest, mille abil luua interaktiivseid õpiobjekte;
 • On valmis rakendama H5P vahendeid õppetöö läbiviimisel;
 • Oskab H5P.org keskkonnas loodud õpiobjekte manustada teistesse veebikeskkondadesse;
 • Tunneb Moodle’i tegevuse „Interaktiivne sisu“ seadistamise ja hindamise põhimõtteid.

Sihtgrupp:

Eesti Maaülikooli akadeemiline personal.

Koolituse sisu ja ülesehitus

Koolitus peab olema üles ehitatud loengule, käed-külge meetodile ja arutelule. Koolitusel osalejad peavad saama võimaluse H5P vahendite katsetamiseks. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning koolitajaga konsulteerimiseks. Koolituse lõpus pakutakse võimalust individuaalseks nõustamiseks. Koolitajal on õigus teha pakkumises omapoolseid ettepanekuid koolituse edukamaks läbiviimiseks.

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel käsitletavate H5P redaktorite tutvustust ja näidiseid. Koolitaja võib õppematerjalidele lisada vajalikke täiendavaid materjale. Õppematerjal tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalsel kujul.

Koolituse maht

Koolituse maht on kuni 4 akadeemilist tundi. Koolitus viiakse läbi ühe päeva jooksul. Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 sihtgruppi kuuluvat isikut.

Toimumise koht ja aeg

Koolitus viiakse läbi 2019. a mais Tartus. Koolitusruumi olemasolu tagab Eesti Maaülikool ülikooli linnakus. Igal koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile.

Pakkumine peab sisaldama:

Teenuse kirjeldust, käsitlevate teemade tutvustust, koolituse kava, koolitaja kirjeldust ja teenuse hinda.

Nõuded teenuse osutajale:

 • E-õpet toetavate tehnoloogiliste vahendite tundmine;
 • Vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Varasem kogemus õppejõudude koolitamisel.

Valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuete vastavuse järgi.

 1. Koolitaja varasem kogemus 60% (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral osutajale esitatud nõuetele);
 2. Teenuse maksumus.

 

Pakkumiste esitamiste tähtaeg on 18. aprill 2019. Pakkumised edastatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ylar.allas@emu.ee

Lisainfo: Ülar Allas, tel (+372) 731 3009, e-post ylar.allas@emu.ee

Eesti Maaülikool müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kahest katastriüksusest koosneva kinnistu

registriosa numbriga 3846004 (katastritunnused 94901:001:0146, Mäenurga, ja 94901:001:0680, Ränirahnu tee 38), asukoht Tartumaa, Kambja vald, Räni alevik. Maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa, pindala kokku 77170 m2.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 13. mai 2019 kell 10.

Vara alghind enampakkumisel on 580 000 eurot.

Enampakkumise läbiviija ja korraldaja on Eesti Maaülikool. Pakkumised esitatakse nimetatud tähtajaks Kreutzwaldi 1 , Tartu, ruum 210. Enampakkumiseks moodustatud komisjoni avalik istung algab 15 minutit pärast pakkumiste esitamise tähtaega Kreutzwaldi 1, Tartu, ruumis 218. Enampakkumisel osavõtutasu ei ole. Enampakkumisel osalemise ja müügilepingu sõlmimise tingimuseks on tagatisraha tasumine. Tagatisraha suurus on 2 % vara alghinnast.

Esitatav pakkumine peab vastama vara võõrandamiseks kinnitatud tingimustele ja protseduurireeglitele. Kinnitatud tingimuste ja protseduurireeglite saamiseks tuleb pöörduda e-posti aadressil mare.klaos@emu.ee või tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30 Kreutzwaldi 1, Tartu, ruum 210. Lisainfo tel 7313 375.