Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool müüb otsustuskorras

hoonestatud kinnistu registriosa nr 2682139, katastriüksuse tunnus 60001:001:0014, asukoht Viljandimaa, Karksi vald, Polli küla, Kermi. Maakasutuse sihtotstarve on elamumaa, pindala 3112 m2.

Täiendavat teavet saab maaülikooli kinnisvaraosakonnas Tartus, Kreutzwaldi 1, ruum 210, Mare Klaos, tel 7313 375, e-post mare.klaos@emu.ee tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30.

Kinnistu ülevaatamiseks tuleb pöörduda Kalle Põrk´i poole tel 5158608.

 

Ostusoovi korral tuleb esitada avaldus, mis sisaldab vähemalt:

 • avaldaja nimi ja isikukood või registrikood,
 • juriidilise isiku registrikartoteegi B-osa registrikaardi kehtiv väljatrükk,
 • füüsilise isiku puhul koopia isikutunnistusest,
 • avaldaja elukoha või asukoha aadress,
 • avaldaja kontakttelefon ja e-posti aadress,
 • vara nimetus,
 • numbrite ja sõnadega väljendatud pakutav ostusumma eurodes,
 • avaldaja / pakkumise esitaja allkiri,
 • esindaja korral tema volitust tõendav dokument.

Eesti Maaülikool müüb otsustuskorras

korteriomandi registriosa nr 1999004, asukoht Tartumaa, Tähtvere vald, Rõhu küla, Aiakaare tee 3-7, üldpind 52,2 m2.

Täiendavat teavet saab maaülikooli kinnisvaraosakonnas Tartus, Kreutzwaldi 1, ruum 210, Mare Klaos, tel 7313 375, e-post mare.klaos@emu.ee , tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30.

Korteri ülevaatamiseks tuleb pöörduda Mati Haav´a poole tel 5209959.

 

Ostusoovi korral tuleb esitada avaldus, mis sisaldab vähemalt:

 • avaldaja nimi ja isikukood või registrikood,
 • juriidilise isiku registrikartoteegi B-osa registrikaardi kehtiv väljatrükk,
 • füüsilise isiku puhul koopia isikutunnistusest,
 • avaldaja elukoha või asukoha aadress,
 • avaldaja kontakttelefon ja e-posti aadress,
 • vara nimetus,
 • numbrite ja sõnadega väljendatud pakutav ostusumma eurodes,
 • avaldaja / pakkumise esitaja allkiri,
 • esindaja korral tema volitust tõendav dokument.