Publikatsioonide kategooriad, mida kasutatakse teadusteema täitjate kvalifikatsiooni ja teadusteema täitmise tulemuslikkuse hindamisel

Haridusministri 9. aprilli 2002. a määruse nr 31
„Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade Sihtfinantseerimise tingimused ja kord” lisa 1
(Haridus- ja Teadusministri 25. juuli 2007. a määruse nr 52 sõnastuses)

 

1.  Teadusartiklid teadusajakirjades:
1.1.  artiklid, mis on kajastatud ISI WEB of Science andmebaasis ja/või Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH (EuropeanReferenceIndex of the Humanities) kategooriates A ja B;
1.2.  artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele; artiklid humanitaarteaduste loendi ERIH kategoorias C kajastatud ajakirjades;
1.3.  artiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium.

2.  Monograafiad (autori või autorite kollektiivi poolt avaldatud tervikuurimus pikkusega vähemalt 80 lehekülge):
2.1.  monograafiad, mis on välja antud tunnustatud rahvusvaheliste kirjastuste poolt;
2.2.  monograafiad, mis ei kuulu kategooriasse 2.1, aga mille väljaandnud kirjastus on akadeemiliselt piisavalt tuntud.
Punktis 2.1 nimetatud monograafiad võrdsustatakse igale autorile kolme artikliga, mis on nimetatud punktis 1.1.
Punktis 2.2 nimetatud monograafiad võrdsustatakse igale autorile kolme artikliga, mis on nimetatud punktis 1.2.

3.  Kogumikud:
3.1.  artiklid/peatükid, mis on avaldatud tunnustatud rahvusvaheliste kirjastuste poolt välja antud kogumikes (kaasa arvatud ISI WEB of Proceedings poolt refereeritud kogumikud);
3.2.  artiklid/peatükid, mis ei kuulu kategooriasse 3.1, aga mille väljaandnud kirjastus on akadeemiliselt piisavalt tuntud;
3.3.  spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased, määrajad, tekstikriitilised väljaanded).

4. Kogumike ja ajakirja erinumbrite toimetamine, mis vastavad punkti 1.1, 1.2, 3.1 või  3.2 esitatud nõuetele.

5. Publitseeritud konverentsiteesid, mis on kajastatud ISI WEB of Science andmebaasis.

6. Patendid, patenditaotlused, sordikaitse tunnistused:
  6.1. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis  (OECD) ja Euroopa Liidus;
   6.2. Eesti Vabariigis.

7. Punktis 6.1 nimetatud patendid, patenditaotlused, ja sordikaitse tunnistused võrdsustatakse igale autorile kahe artikliga ajakirjades, mida katab ISI WEB of Science. Punktis 6.2 nimetatud patendid, patenditaotlused ja sordikaitse tunnistused võrdsustatakse igale autorile ühe artikliga ajakirjades, mida katab ISI WEB of Science.