Roheline ülikool

 

Roheline ülikool on 2008. aastal loodud kõiki Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi haarav algatus. Leiame, et ülikool peab olema avatud uutele ideedele ja keskenduma uute keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamisele ning rakendamisele oma igapäevases tegevuses.

Roheline ülikool ei ole Eesti Maaülikoolis eraldiseisev struktuuriüksus, pigem on see arengusuund, mille terve ülikooliga oleme võtnud.

Meie visiooniks on roheline ülikool - tervislikku ning head õppe- ja töökeskkonda pakkuv, võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool, mis võtab jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse kõigis oma tegevusvaldkondades.

Jätkusuutlik (kestlik) areng on sotsiaal-, majandus-, kultuur- ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga tagada inimestele kõrge elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond praegu ja tulevikus.

Rohelise ülikooli põhimõtted

Eesti Maaülikool:

  • võtab arvesse eelmiste põlvkondade kogemusi ja teadusuuringuid;
  • on avatud uutele ideedele ning innovatsioonile;
  • lähtub otsuste tegemisel ja ülikooli arendamisel jätkusuutliku arengu põhimõtetest;
  • oma töö hindamiseks töötab välja rohelise ülikooli mõõdikud ja täiendab neid.

Rohelise ülikooli eesmärgid ja tegevussuunad toetavad ja täpsustavad Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2015 strateegilisi eesmärke:

1) teadmuspõhise Eesti kujundaja - edendada jätkusuutlikku arengut teadus- ja arendustöö kaudu;

2) kõrgelt hinnatud ülikoolihariduse andja - lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtted õpetamisprotsessi ja õpiväljunditesse;

3) kaasaegne, hästi toimiva taristuga kompaktne ülikoolilinnak - luua tervislik õppe-, töö- ja puhkekeskkond, arvestades ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõtteid;

4) ühiskonna edendaja - tõsta ülikooli töötajate ja üliõpilaste ning ühiskonna keskkonnateadlikkust ja parandada koostööd ühiskonnaga jätkusuutliku arenguga seotud eesmärkide täitmisel.

 

Rohelise ülikooli põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse toimub üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.