Rohelise ülikooli head tavad

Sündmuste korraldamine

Ülikooli tegevusse kuulub mitmete sündmuste korraldamine, millega kaasneb ressursside tarbimine ja keskkonnamõju. Allpool on toodud mõned näpunäited, mida lähtuvalt Eesti Maaülikooli rohelisest mõtteviisist võiks võimalusel arvesse võtta. See, mida arvesse võtta ja rakendada, jääb sõltuvalt võimalusest ja teotahtest korraldaja enda otsustada.

 

Materjalid

 • Paberikasutus: eelista elektroonilist materjalide saatmist ja kogumist. Prindi kahepoolselt ja kasuta taaskasutatud paberit (nt kontoripaber Cyclus Office). 
 • Trükised: säästa loodust ja telli keskkonnasõbralik trükis, nt firmast Ecoprint.
 • Meened: eelista kodumaiseid, taaskasutatud või biolagunevast materjalidest praktilisi meeneid (nt pastakad, kodumaine taimetee). Vaata üle meenete vajalikkus ja kogus. Väldi asjatut pakendamist.
 • Dekoreerimisel eelista eestimaist materjali.
 • Taaskasuta materjalid peale üritust (nt kogu kokku plastikust nimesildid).
 • Jäätmed. Võimalusel kogu jäätmed liigiti. Väga hea juhise ning siltide süsteemi on välja töötanud Tartu Loodusmaja (vaata täpsemalt siit). Lisaks on Maaülikoolis arendamisel ühine jäätmete liigiti kogumise süsteem.

Miks see hea on: nii materjalide väiksem kasutus kui taaskasutatud ning biolagunevad materjalid vähendavad prügilasse sattuvate jäätmete hulka. Väiksem paberikasutus säästab puid. Mida lähemal on materjalid toodetud, seda väiksem on nende transpordi keskkonnamõju ja toetad ka kohalikku ettevõtlust. Materjalide mitmekordne kasutamine soodustab vähem tootmist, mis on uute toorainete ja energia kokkuhoid.

 

Toitlustus

 • Eelista kohalikku ja/või mahedat päritolu toitu ja jooke. Eelista Õiglase Kaubanduse tooteid (rohkem infot siit).
 • Kasuta vähem pakendatud tooteid. Nt tükisuhkru asemel kasuta lahtist suhkrut, väikepakendis kohvikoore asemel kasuta suuremas pakendis värsket kohvikoort või piima. Eelista taaskasutatavaid või biolagunevaid pakendeid.
 • Pudelivee asemel paku kraanivett (Eestis on kraanivee kvaliteet praktiliselt sama, mis pudeliveel. Rohkem infot pudelivee ja kraanivee erinevuste kohta siit).
 • Väldi toidu serveerimisel ühekordseid nõusid. Ühekordsete nõude asemel kasuta keraamilisi või biolagunevaid nõusid. Kui ühekordsete nõudeta kuidagi hakkama ei saa, väldi vahtplastist nõusid, mille keskkonnamõju on kõige suurem.
 • Toitlustust tellides küsi, mida ja kuidas pakutakse, ning mida tehakse toidu ülejääkidega.
 • Ära viska üle jäänud toitu ära, vaid paki oma töötajatele kaasa.

Miks see hea on: kohaliku toidu transport on väiksema energiakulu ja emissiooniga, mahetoodete puhul on vähem kasutatud keskkonda reostavaid kemikaale, Õiglase Kaubanduse tooted tagavad paremad elutingimused tooraine kasvatajatele. Kohalikku toitu eelistades toetad Eesti talunikku. Mida vähem on toit pakendatud, seda vähem tekib ka jäätmeid, mis prügilatesse ladestatakse.

 

Sündmused väljaspool Eesti Maaülikooli hooneid

 • Jälgi, kas sündmusele on võimalik minna ühistranspordiga ja/või jalgsi. Vajadusel organiseeri ühine transport bussiga.
 • Uuri, milline on majutusettevõtte keskkonnasõbralikkus. Eestis on pisut üle 20 majutusettevõtte, millel on Rohelise Võtme kvaliteedimärgis, mis tõendab, et ettevõtte täidab teatud keskkonnaga seotud kriteeriume. Rohkem infot Rohelise Võtme kohta siit.
 • Mõtle läbi ka eeltoodud punktid toitlustuse, materjalikasutuse jmt kohta.

Miks see hea on: vähendades osalejate autotransporti, paiskub õhku vähem heitgaase ning kulutatakse vähem fossiilkütuseid. Väiksem energia- ja veekasutus avaldavad ümbritsevale keskkonnale vähem negatiivset survet.

OLULINE: Rakendades erinevaid näpunäiteid, eksponeeri ning selgita neid osalejatele. Nii tõuseb ka nende keskkonnateadlikkus ning teatud aspekte, mis muidu võivad tunduda ebamugavad, võetakse paremini vastu.

Selgituste juurde on alati hea lisada EMÜ rohelise ülikooli logo, mille saab .jpg formaadis alla laadida siit:

eesti keeles

inglise keeles