Jäätmekäitlus

Maaülikooli linnakusse on paigutatud prügi sorteerimise kastid, kuhu saab panna segapakendi, paber ja papi ning segaolmejäätmed.

 

MIKS SORTEERIDA JÄÄTMEID?

Mida hoolikamalt jäätmeid sortida ning taaskasutusse saata, seda vähem jääb neid segaolmejäätmete konteinerisse. Nii peame ka jäätmeveo eest vähem maksma. Kuna segaolmejäätmetest on üle poole biolagunevad ning ligi kolmandik pakendid, tekib juba jäätmeliikide eraldi kogumisel kuni 70% vähem segaolmejäätmeid.

 

KUIDAS TOIMETADA?

 • Pressi pakendid kokku, et säästa prügikasti ruumi.
 • Papp, kartong, paber ja segapakendid pane konteinerisse lahtiselt või läbipaistvas kilekotis. Paberhundist läbi lastud paber tuleb kokku koguda läbipaistvasse kilekotti, et vältida konteineri tühjandamisel võimalikku lendprahti.
 • Tühjad ja puhtad pakendid* pane pakendijäätmete prügikasti, väga määrdunud segaolmejäätmete hulka.
  * Puhas pakend - st pakend ei sisalda enam toodet ega toote jääke ning ei haise, on vajadusel üle loputatud vältimaks teiste konteinerisse pandavate pakendite määrdumist. 
 • Mitmest materjalist jäätmete korral püüa eri materjalid üksteisest eraldada, kuna see lihtsustab edasist sortimist.

 • Plastpakendid (nt võileiva- ja salatikarbid, jogurtitopsid, kilekotid ja pakkekile)
 • Tetrapakendid (nt piima- ja mahlapakendid)
 • Metallpakendid (nt konservikarbid ja joogipurgid)
 • Klaaspakendid (nt pudelid ja purgid)
 • Metallist ning plastist korgid ja kaaned 
 • Hügieeni- ja kosmeetikatarvete pakendid

 • Papist, kartongist ja paberist kastid ning karbid
 • Paberkotid
 • Vihikud ja kaustikud
 • Joonistus-, koopia-, pakke- ja jõupaber
 • Ajalehed, ajakirjad, reklaambrožüürid, paberümbrikud
 • Ilma kaaneta raamatud

 • Ühekordsed kohvitopsid ja -kaaned
 • Kasutatud ühekordsed nõud ja söögiriistad
 • Määrdunud või vettinud papp ja paber
 • Jäätise- ja kommipaberid
 • Kasutatud pabertaskurätikud ja kätekuivatuspaberid
 • Määrdunud ja tilkuvad pakendid
 • Näts
 • Pühkmed

 

MUUD JÄÄTMED

 • Ohtlikud jäätmed – pöördu töökeskkonna peaspetsialisti (marii.raudsepp@emu.ee) või oma majahalduri poole
 • Tühjad printeri toonerid – vii IT osakonda
 • Patareid – pane patareide kogumiskastidesse
 • Suuremõõtmelised pakendid (nt puitalused, penoplast, suured pappkastid) – pöördu oma majahalduri poole

Prügi sorteerimise kastid EMÜ linnakus:

 • Kr 1 1. korruse fuajee
 • Kr 1A 1. korruse fuajee, raamatukogu ees ja 00 korruse puhkeala
 • Kr 5A 1. korruse fuajee ja 2. korruse puhkeala
 • Kr 5D 1. korruse fuajee
 • Kr 56/1 1. korruse fuajee ja 2. korruse puhkeala
 • Kr 56/3 2. korruse fuajee
 • Kr 56/5 1. korruse fuajee
 • Kr 62 1. korruse puhkeala (galerii) ja 2. korruse puhkeala (liftide juures)

Küsimused ja ettepanekud: haldus@emu.ee