Jäätmed

Jäätmekäitlus ülikoolis

Ülikooli üks arengukavaga kehtestatud põhiväärtusi on olla säästliku ja loodushoidliku mõtteviisi kujundaja. Organisatsiooni tasemel on sihiks olla liikmeskonna põhitegevusi toetav organisatsioon ning tänapäevane ja atraktiivne õpi- ja töökeskkond. Läbimõeldud jäätmekäitlus, sh jäätmetekke vähendamine ja ringlusesse tagasisuunamine, on kaasaegse organisatsiooni üks iseenesest mõistetavaid indikaatoreid.

Maaülikooli jäätmekäitlus on jooksev protsess, et vastata kõige paremini meie töötajate ja tudengite vajadustele. Jäätmekäitust koordineerib haldusosakond. Ettepanekute korral võib kirjutada: Ylo.Roop@emu.ee ;

Tähtvere linnaku väliterritooriumil on võimalik iga õppehoone juures sorteerida paberit/pappi ja olmejäätmeid, mõne maja juures ka biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Osades majades on olemas patareide kogumiskohad. Ainuke jäätmete liigiti sorteerimise kast asub metsamajas esimesel korrusel A-korpuses. Samuti on olemas ruum ohtlike jäätmete kogumiseks, mis asub Kreutzwaldi 58a sisehoovi garaažiboksis – sinna saavad ohtlikke jäätmeid viia ainult töötajad, kogumist ja äravedu korraldab töökeskkonna peaspetsialist. Lisaks kogub elektroonikajäätmeid ka IT osakond.

Kohvikustes saab pandipakendi panna kogumiskasti

Alates 2014. aasta maikuust on Eesti Maaülikooli peamaja ja tehnikamaja kohvikutes pandipakendite kogumiskastid, kuhu on võimalik visata plastpudeleid ja plekkpurke. Praegu tulevad kogumiskastid ainult kohvikute juurde, sest seal tekib pandipakendeid kõige rohkem. Pakendite kogumise, sorteerimise, hoiustamise ja ära saatmise eest vastutab kohvik. Kui pakendite kogumise süsteem hakkab töötama, siis tulevikus võiksid kogumiskastid tulla ka teistesse õppehoonetesse.

Pandipakendite kogumiskampaania algatas Suzanne Kulbach, kes õpib Loodusturismi esimesel kursusel.

Kõiki pandipakendeid taaskasutatakse juhul kui nad jõuavad Eesti Pandipakendisse. Toeta ka Sina keskkonda ning too oma pandipakendid kogumiskasti!