Sümboolika

Eesti Maaülikooli sümboolika ja selle kasutamine

2005. aastal sai Eesti Maaülikool koos uue nimega ka uue logo ja sümboolika. Nimi Eesti Maaülikool (EMÜ) peegeldab ülikooli uut suunda- pakkuda haridust lisaks traditsioonilistele põllumajandusteadustele ka eluteadus-, bio- ja geenitehnoloogia ja keskkonnateadustes. EMÜ logo koosneb sümbolist ja tekstist (eesti- ja inglisekeelne nimi), mis moodustab ühe terviku. Estonian University of Life Sciences ei ole Eesti Maaülikooli nime otsetõlge, vaid pigem ülikooli inglisekeelne kirjeldus. 

Maaülikooli logo sümbol kujutab spiraali, mis juba iidsetest aegadest tähistab jumalannat, üsa, viljakust, pidevat muutumist ning universumi evolutsiooni. Peegeldamaks eluteadusi, on spiraal kujundatud nii, et see meenutaks seemnest võrsuvat taime. Spiraal on dünaamiline kujund ning sümboli jõulised jooned lisavad sellele sügavust ja energiat. Sümboli ümber on roheline pind, mis ülaservas kaardub – viide maakerale ja keskkonnale – justkui tahtes oma ruumist välja tungida, mis on viide ülikooli püüdele ulatuda Eestist kaugemale ja EMÜ rollile rahvusvahelistes teadusringkondades. Samas võib sümbolit igaüks tõlgendada enda jaoks erinevalt- e, spiraal, leheke jne.

Loe täpsemalt maaülikooli sümbolist ja logost ning nende kasutuspõhimõtetest Eesti Maaülikooli stiiliraamatust.

 Täislogo

 
Maaülikooli sümbol


Maaülikooli kirjastiil e font


MS Powerpoint esitluste taustad

EESTI MAAÜLIKOOLI STRUKTUURIÜKSUSTE LOGOD

 

 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi logo

*.jpg formaadis
*.gif formaadis

*.pdf formaadis
 

 

Majandus- ja sotsiaalinstituudi logo

* .jpg formaadis
*.gif formaadis
*.pdf formaadis
 

 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi logo

* .jpg formaadis
*.gif formaadis
*.pdf formaadis
 

 

Tehnikainstituudi logo

* .jpg formaadis
* .gif formaadis
* .pdf formaadis
 

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi logo

* .jpg formaadis
*.gif formaadis
*.pdf formaadis
 

 

Tartu Tehnikakolledži logo

*.jpg formaadis
*.gif formaadis
*.pdf formaadis

 

Keelekeskus (*.pdf)                                    Keelekeskus (*.jpg)

Polli aiandusuuringute keskus (*.pdf)    Polli aiandusuuringute keskus (*.jpg)

Rõhu katsejaam (*.pdf)                              Rõhu katsejaam (*.jpg)

Limnoloogiakeskus (*.pdf)                        Limnoloogiakeskus (*.jpg)

Raamatukogu (*.pdf)                                  Raamatukogu (*.jpg)

Spordiklubi (*.pdf)                                        Spordiklubi (*.jpg)

Ühiselamu (*.pdf)                                        Ühiselamu (*.jpg)

Üliõpilasesindus (*.pdf)                             Üliõpilasesindus (*.jpg)

Hobusekliinik (*.pdf)                                                       

Üliõpilasesinduse mitteametlik logo (*.pdf)  Üliõpilasesinduse mitteametlik logo (*.png)

Logode saamiseks mõnes teises formaadis pöörduge turundus- ja kommunikatsiooniosakonda emupress@lists.emu.ee