Raefondi preemia ja stipendium

Raefondi stipendiume 5177 euro ulatuses makstakse Tartust pärit (st. praegu Tartu linna sissekirjutatud) Eesti Maaülikooli üliõpilastele eeskätt õppetöö tulemuste, aga ka tegevuse põhjal, mis on seotud Tartu linna ja Eesti Maaülikooliga väljaspool õppetööd. 2016. aastal antakse välja 10 stipendiumi suuruses 517,7 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme üliõpilased alates kolmandast semestrist.

Taotlus peab sisaldama andmeid instituudi ja õpitava eriala kohta, samuti teavet, mis ajast taotleja elab Tartus. Taotlusele tuleb lisada väljavõte kahe eelmise semestri õppetulemustest ning ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest.

Raefondi preemiatega 5177 euro ulatuses tunnustatakse maaülikooli parimaid õppejõude ja teadustöötajaid, arvestades ka nende tegevust, mis on seotud Tartu linnaga. Välja antakse 5 preemiat suuruses 1035,4 eurot, millest arvestatakse maha seaduses ette nähtud maksud. Taotlused preemia määramiseks esitab akadeemilise struktuuriüksuse juht. Koos lühikese põhjendusega taotlusele lisatakse teadustöö korral üks eksemplar või koopia uurimusest ning soovitus instituudist.

Taotlused tuua 19. oktoobriks 2018 EMÜ Joosep Tootsi Fondile  peahoone (Kreutzwaldi 1a) rektoraati või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil tootsifond@emu.ee.

 

Komisjonil on õigus jätta sobiva kandidaadi puudumisel stipendiumid ja preemiad määramata. 

Täiendav info tootsifond@emu.ee ;või telefonil 53 455 996.

 

Taotlusvormid:

Raefondi stipendiumi taotlus

Raefondi preemia taotlus

 

Raefondi statuut