Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja konkursi järgmise akadeemilise ametikoha täitmiseks:

                                                                                  

Tehnikainstituut

Keskkonnafüüsika ja agrometeoroloogia lektor 1,00                       

Töölepingu algus 01.06.2018                            

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2018. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
  • haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, koostatakse see allpool olevas vormis loetletud andmete põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles.

Ametikoha täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates. 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.
 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori 01.12.2017 korraldus nr 1-9.RR/178 „Avaliku konkursi välja kuulutamine akadeemilise ametikoha täitmiseks“

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)