Mitte-akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikooli personaliosakond võtab tööle

personaliarvestuse spetsialisti

Töö kirjeldus

 • ülikooli personaliarvestuse pidamine nii registrites kui personaliarvestuse programmis Microsoft Dynamics AX
 • puhkuste arvestuse pidamine, nõustamine
 • personalialase informatsiooni kogumine ja dokumentatsiooni koostamine, süstematiseerimine ja haldamine
 • informatsiooni esitamine töötajate liikumise kohta Maksu- ja Tolliametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Eesti Töötukassale
 • personalialase statistilise aruandluse ja analüüside koostamine

Nõudmised kandidaadile

 • rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad
 • tööseadusandluse tundmine
 • dokumendihalduse alased teadmised
 • väga hea eesti keele oskus, inglise ja vene keele valdamine suhtlustasandil
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (andmebaaside loomine ja- kasutamine)
 • püsivus, kannatlikkus, täpsus, süsteemsus, korrektsus
 • iseseisvus, aja- ja tegevuste planeerimise oskus
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus, hea pingetaluvus, abivalmidus, sõbralikkus

Ülikool pakub:

 • enesearendamise võimalusi
 • huvitavat pingelist tööd
 • häid töötingimusi
 • võimalust töötada sõbralikus ja töökas kollektiivis.

Kasuks tuleb personalialane töökogemus ja dokumentide arhiveerimise oskus
Tööleping saab olema tähtajaline, lapsehoolduspuhkuse ajaks
 

Lisainfo:

Mare Maruste, tel +372 5013212, e-post. mare.maruste@emu.ee

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 09.04.2018 aadressile: personalijuht@emu.ee

 

 

Eesti Maaülikool võtab Polli aiandusuuringute keskusesse tööle

toidutehnoloogi

(Täiskoormusega)
 

Organisatsiooni lühikirjeldus:

Pollis avati 2009. aasta kevadel kaasaegne puuviljade ja marjade tootearenduskeskus, mis on kujunenud  aiandussektori oluliseks ettevõtluse tugistruktuuriks ning 2014. aastal teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus, mille tegevusvaldkonnaks on taimses tooraines sisalduvate bioaktiivsete ühendite analüüs ning töötlemistehnoloogiad.

 

Töö kirjeldus:

Teadus- ja tootearendusprojektide ning tootearendusteenuste läbiviimine toidu ning kosmeetika valdkonnas. Teadus- ja koostöö projektide läbiviimine hõlmab tegevuste planeerimist, tööd teaduskirjanduse ja infoallikatega, katsete läbiviimist ja heas teaduskeeles tulemuste talletamist ja vormistamist.

Toidu- ja kosmeetika valdkonna tegevused hõlmavad eelkõige erinevate taimsete materjalide väärindamist toidulisteks või toiduks mitte kasutavateks materjalideks ja toodeteks.

Tegevuste hulka kuuluvad teenustööde läbiviimine ja tööülesanded erinevate ekstraktsioonimeetoditega ja toidutehnoloogiliste protsesside kasutamisega laboratoorses-, pilootses- ja tootmismahus.

Igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad ka teadustegevuse tulemuste koondamine, levitamine ja populariseerimine ning koostöövõrgustiku  arendamine  taimsete materjalide väärindamise valdkonnas.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • toidutehnoloogia, farmaatsia või rakenduskeemia doktori või magistri kraad;
 • eelnev kogemus taimsete materjalide ekstraktsiooni ja töötlemise või väärindamise valdkonnas;
 • tööülesannete täitmine eeldab laboritöö ja katsete läbiviimise kogemust ning eelnevat kokkupuudet teadus- ja arendusprojektide täitmise ja läbiviimisega;
 • hea eesti keele oskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus (vene, inglise või saksa keel);
 • kohuse- ja vastutustunne;
 • valmidus meeskonnatööks.
   

Maaülikool pakub:

 • väljaõpet ning arenguvõimalusi
 • häid töötingimusi
 • akadeemilise karjääri võimalust
 • sõbralikku ja töökat kollektiivi

 

Töö iseloom:

Asukoht:                        Polli küla, Karksi vald, Viljandimaa
Tööle asumise aeg:       niipea kui võimalik
Töö tüüp:                       täistööaeg

 

Kandideerimiseks ootame avaldust koos palgasoovi ja CV-ga hiljemalt 20.03.2018 e-postile karmen.paaso@emu.ee või aadressil Uus 2, Polli küla, Mulgi vald 69108, Viljandimaa.

 

Lisainfo:

Piia Pääso,
Polli aiandusuuringute keskus
tel 50 61316
e-post: piia.paaso@emu.ee

Eesti Maaülikooli õppeosakond võtab tööle

haridustehnoloogi (0,75 koormusega)

Töö kirjeldus

Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe-alast tegevust ülikoolis, leida uusi innovaatilisi lahendusi, arendada, nõustada ning toetada õppejõudusid digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis.

Peamised tööülesanded:

 • digipädevuste kaardistamine ülikoolis, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine;
 • digiõppe-alase informatsiooni kogumine, levitamine ning tutvustamine õppejõududele;
 • tehniline ja pedagoogiline nõustamine veebipõhise õppe ettevalmistamisel, sisu väljatöötamisel ja rakendamisel;
 • metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine;
 • digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine;
 • haridustehnoloogilistes koostöövõrgustikes ja töörühmades osalemine;
 • digiõppe-alaste projektide algatamine ja juhtimine ning projektides osalemine.

 

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus;
 • haridustehnoloogiliste pädevuste valdamine kõrgtasemel ja  eelnev töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas;
 • pedagoogilised oskused;
 • digitaalsete õpikeskkondade tundmine;
 • väga hea koostöö- ning suhtlemisoskus;
 • väga hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime;
 • meeskonna juhtimise oskus;
 • väga hea eesti- ja inglise keele oskus.

 

Maaülikool pakub:

 • enesearendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja põnevat tööd;
 • häid töötingimusi;
 • võimalust töötada sõbralikus ja töökas kollektiivis.

 

Lisainfo:

Ina Järve, tel +372 731 3011, e-post. Ina.jarve@emu.ee

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 22.03.2018 aadressile: personalijuht@emu.ee