Mitte-akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik otsib oma kollektiivi

loomaarsti abilist


Mida hakkad tegema:

Loomaarsti abilise tööülesanneteks on arsti vahetu abistamine protseduuridel, statsionaaris viibivate patsientide eest hoolitsemine ning raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti järelevalve all ja laboruuringute teostamine.
Kliiniku ruumide varustamine abimaterjalidega ja inventari igapäevane hooldus
Tudengite praktiliste soorituste juhendamine abilise töö pädevuses.

Meie ootused Sinule:

Hea loomaarsti abiline:
•    oskab töötada meeskonnas, 
•    on hea pinge- ja stressitaluvusega,
•    tuleb toime kriisisituatsioonides,
•    on tegemistes täpne ja hoolas,
•    soovib oma teadmisi täiendada.

Hariduslik ettevalmistus: 
•    keskharidus 

Keeleoskus: 
•    Eesti keel väga hea kõnes ja kirjas, 
•    inglise keel väga hea kõnes

Kasuks tuleb:
•    loomaarsti abilise eriala tunnistus, 
•    varasem kokkupuude meditsiini vallas.

Omalt poolt pakume:
Huvitavat ja rutiinivaba tööd kaasaegses keskkonnas.
Tööks vajalikku väljaõpet, enesearendamise võimalusi ning konkurentsivõimelist töötasu.

Kes me ise oleme?
Kuulume Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi alla ning oleme suurimad panustajad Eesti veterinaarmeditsiini järelkasvu. Lisaks huvitavale tööle saad osa mitte ainult professionaalsest vaid ka värvikirevast seltskonnast, kus ei hakka kunagi igav!

 

Kandideerimise aeg on kuni 21.10.2017.

Täiendavat info saab: helena.randoja@emu.ee  ning kandideerimise soov koos CV-ga saata aadressile Personalijuht@emu.ee

 

 

Eesti Maaülikool võtab tööle

biomajanduse arenduskeskuse projektijuhi

Institutsionaalse arendusprogrammi teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele ASTRA tegevuste raames on kavandatud interdistsiplinaarse üksuse „Biomajanduse arenduskeskus“ loomine.

Biomajandus on majanduse osa, mis kasutab taastuvaid loodusressursse toidu, energia, materjalide ning erinevate produktide tootmiseks ja teenuste arendamiseks. Jätkusuutlik biomajandus tagab elurikkuse ja ökosüsteemide tervise ning soodustab innovaatiliste tehnoloogiate abil ettevõtlust ja ühiskonna arengut.

 

Töö kirjeldus:

Biomajanduse-alase interdistsiplinaarse koostöö algatamine, koordineerimine ja arendamine ülikooli struktuuriüksuste ning Eesti ja välisriikide ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete ja organisatsioonidega.

Interdistsiplinaarse üksuse „Biomajanduse arenduskeskus“ väljaarendamine ja selle tegevuse kestlikkuse tagamine.

 

Peamised tööülesanded:

Lepingulise teadus- ja arendustöö ning uute tehnoloogiate väljaarendamise algatamine ja koordineerimine ning täiendavate rahastamisvõimaluste leidmine.

1. Biomajanduse-alase koostöö arendamine ja koordineerimine ülikooli struktuuriüksuste vahel.

2. EMÜ instituutide poolt esitatud uurimistulemuste ja kompetentside kommertsialiseerimise ettepanekute analüüs.

3. Struktuuriüksuste vaheliste interdistsiplinaarsete koostööprojektide ettevalmistamisele ja uute tehnoloogiate väljaarendamisele kaasaaitamine.

4. Riiklike ja rahvusvaheliste arengutendentside jälgimine ning kokkuvõtete tegemine perspektiivsete arendusvõimaluste kohta. Nõukogu jaoks arendusvõimaluste arutelu ettevalmistamine.

 

Koostöö arendamine teaduse ja ettevõtluse ning rahastajate vahel.

1. Ettevõtetega lepingulise teadus- ja arendustöö arendamine ning projektide algatamine, lähteülesannete koostamine.

2. Ettevõtluskontaktide loomine.

3. Erinevate valdkondade sektoriaalseminaride algatamine.  

 

Üldsuse informeerimine biomajanduse-alastest arengutest

1. Biomajanduse arenduskeskuse veebilehe loomine ja uuendamine.

2. Osalemine üleülikooliliste ja rahvusvaheliste ürituste korraldamisel.

3. Teadustulemuste populariseerimine.

4. Instituutide nõukogudes keskuse tegevuste tutvustamine.

 

Biomajanduse arenduskeskuse töö organiseerimine

1. Biomajanduse arenduskeskuse nõukogu materjalide ettevalmistamine ning keskuse tegevuse vastavuse tagamine keskuse põhimäärusega.

2. Üksuse poolaasta tegevuskava ja ülesannete ettevalmistamine.

3. Tegevusaruande koostamine ja esitamine nõukogule.

 

Sobival kandidaadil on:

  • Kõrgharidus
  • Eelnev töökogemus biomajandusega seotud valdkondades.
  • Väga hea koostöö- ning suhtlemisoskus
  • Väga hea analüüsi-, algatus- ja korraldusvõime
  • Väga hea inglise keele oskus
  • Täpsus, korrektsus, avatus ja sõbralikkus.

 

Lisainfo:

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Andi Pärn, e-post: andi.parn@emu.ee

 CV-d  ja motivatsioonikirja ootame aadressil: personalijuht@emu.ee kuni 05.11.2017

 

Eesti Maaülikooli õppeosakond võtab tööle

psühholoogi 

(0,5 koormusega)

 

Töö kirjeldus:

Psühholoogilise ja õpinõustamise ning vastavate koolituste ja seminaride kaudu üliõpilaste psühholoogilisele heaolule kaasa aitamine eesmärgiga parandada üliõpilaste õpivõimet ja igapäevast toimetulekut.

 

Peamised tööülesanded:
- üliõpilaste psühholoogiline nõustamine
- enesearengu seminaride läbiviimine ja üliõpilaste koolitamine (teemad: õppimine kõrgkoolis, CV koostamine, stressiga toimetulek, eesmärkide seadmine jne.)
- nõustamisteenuste tutvustamine, info kogumine ja vahendamine (tudengiveeb, muud infokanalid)
- õpinõustamine

 

Nõudmised kandidaadile

- psühholoogiaalane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad, võib olla omandamisel)
- väga hea eesti ja suhtlustasandil inglise ning vene keele oskus
- analüütiline mõtlemine, väga hea suhtlemis- ja nõustamisoskus, tugev empaatiavõime, avatus, sõbralikkus, sallivus

 

Maaülikool pakub:

- huvitavat tööd arenevas kollektiivis ja kaasaegses keskkonnas
- enesearendamise võimalusi

- häid töötingimusi

 

Lisainfo:

Kasuks tuleb kognitiiv-käitumusliku teraapia põhikoolituse läbimine või teiste teraapiameetodite valdamine, töökogemus psühholoogina ja kõrgharidusvaldkonna tundmine.

Tähtajaline tööleping, osaline tööaeg, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine.

 

Täpsem info e-posti aadressil: ina.jarve@emu.ee

CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 11. novembril aadressile personalijuht@emu.ee