Pressiteated

Maaülikool esitas kandidaadid Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursile

Maaülikooli nõukogu seadis üles riigi teaduspreemiate komisjoni poolt väljakuulutatud 2009. aasta Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursile kandidaadina põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse vanemteaduri, põllumajandusteaduste doktori Kalju Kase pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest Eesti aiandusteaduse arendamisel.

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu esitas teaduspreemia kandidaadiks geo- ja bioteaduste valdkonnas põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadurid Tiina Nõgese ja Külli Kanguri kirjastuses Springer ilmunud monograafia «Euroopa suurjärved. Ökosüsteemi muutused ja selle ökoloogiline ja sotsiaalmajanduslik mõju» toimetamise ja teadustööde eest, mis käsitlevad järvede ökosüsteemi talitlemist ning toitainetekoormuse ja kliima mõju sellele.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu esitas teaduspreemia kandidaadiks põllumajandusteaduste valdkonnas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja –hügieeni osakonna dotsendi, vanemteadur Tõnu Püssa aastatel 2004-2008 teostatud uurimistööde tsükli «Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime lihatoodetes» ja monograafia «Principles of Food Toxicology» koostamise ning avaldamise eest.

 

06.01.2009