Pressiteated

Sordiaretuse grand old man Kalju Kask pälvis elutööpreemia

Vabariigi valitsus kinnitas 12. veebruaril riigi teaduspreemiate laureaadid. Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antava 600 000 krooni suuruse riigi teaduspreemia pälvis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask.

Põllumajandusdoktor Kalju Kask (sünd 13. dets. 1929) on aretanud 15 õuna-, 8 kirsi- ja 3 pirnisorti. Tema loomingust 9 sorti on Eesti sortide soovitusnimestikus ja 6 Läti soovitussortimendis. Viimastel aastakümnetel on lähem uurimisvaldkond hõlmanud puuvilja- ja marjakultuuride geenivaramuid. Selles valdkonnas on toimunud koostöö Põhjamaade geenipangaga juba alates 1991. aastast.

Aastal 2002 määrati Kalju Kask ÜRO  Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Roomas asuva Põllumajandustaimede Geenivaramute Instituudi poolt Euroopa viljapuude töörühma liikmeks. Aastaid on ta võtnud osa Euroopa puuviljanduslike uurimisasutuste nõukogu tööst.

Kalju Kask on avaldanud 78 teadusartiklit, ligi tuhat populaarteaduslikku kirjutist ja 9 raamatut.

 

12.02.2009