Pressiteated

Taimede stressi uurijad kogunevad Tartus

14.-17. maini toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuses rahvusvaheline taimede stressibioloogia konverents "Taimede abiootiline stress – stressisignaalidest kasvu- ja arengumuutusteni" (Plant Abiotic Stress – from signaling to development).

Taimede abiootiline stress on tingitud paljudest erinevatest keskkonna ebasobivatest tingimustest nagu kuivus, soolsus, liigkõrged ja -madalad temperatuurid, mineraalainete puudus ja keskkonnareostus (eriti raskmetalli- ning õhureostus).

Konverentsi eesmärk on soodustada taimede abiootilise stressi eri tahkudega tegelevate teadlaste koostööd ja omavahelist diskussiooni.

Konverentsi Eesti-poolsete korraldajate dr. Hannes Kollisti (Tartu

Ülikool) ja prof. Ülo Niinemetsa (Eesti Maaülikool) sõnul on keskkonnastressi uuringutel lisaks fundamentaalsele tähtsusele väga praktilised väljundid.

“Põllukultuuride saagikus on viimase saja aasta jooksul suurenenud eelkõige stressitolerantsemate sortide aretamise tulemusel,” rääkisid Niinemets ja Kollist. “Geneetikud ja molekulaarbioloogid uurivad, kas stressigeenide mõjutamine võimaldab tõsta põllumajanduskultuuride stressitaluvust ning saaki. Alumiiniumstressi- ja külmatolerantsed transgeensed teraviljad on praeguseks jõudnud põllukatsete faasi.”

Taimede abiootilise stressi koostöövõrgustiku teisel aastakonverentsil osaleb ligi 200 eksperti 27 riigist.

Konverentsi korraldavad TÜ Tehnoloogiainstituudi taimsete signaalide uurimisgrupp ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogide töörühm. Üritust toetavad Euroopa teadus- ja tehnikaalane koostöövõrgustik (COST) ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimefüsioloogia osakonna juhataja professor Ülo Niinemets, tel 53457189; Hannes Kollist (TÜ), tel 56470471.

 

13.05.2009