Pressiteated

SA Archimedes toetab kolme välisprofessori tööd maaülikoolis

Sihtasutus Archimedes toetab Dora programmi raames kolme välisprofessori maaülikoolis töötamise alustamist alates sügissemestrist 2009. Kokku toetab Archimedes 31 uue professori tööd Eesti ülikoolides. Õppejõudude töötasudeks eraldatakse rohkem kui 150 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnul on tegemist Eesti kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime seisukohast väga tähtsa otsusega. „Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide strateegilised sihid on seotud rahvusvahelises konkurentsis läbilöömisega. Meie üliõpilaste huvides on see, et rahvusvaheline tase tuleks koju kätte ja et ka siinsed õppeajõud tunnetaksid laiemat konkurentsi. See teeb ülikooli avatumaks, sest aitab elavdada rahvusvahelist teadmistevahetust ning viib siinse õppe- ja teadustöö kvaliteeti paremale järjele," lausus Lukas. Ta lisas, et loomulikult teeb Haridus- ja Teadusministeerium selle kõige kõrval ka jõupingutusi, et oma Eesti noored õppejõud peale välismaal stažeerimist kodumaale meie üliõpilaste ette tagasi tuleksid.

„Tänu Euroopa Liidu lisarahastusele saavad ülikoolid maksta välisprofessoritele tavapalgast tundvalt kõrgemat tasu ja seega meelitada siia väga häid õppejõude, kes siin töötatud aastate jooksul mõjutavad tuhandeid tudengeid,“ ütles konkursi läbiviimist korraldanud SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Katrin Kiisler.

Rahastatud 31st ametikohast 25 on majanduse konkurentsivõime seisukohast võtmetähtsusega valdkondades nagu energeetika, materjaliteadus, infotehnoloogia, ehitustehnika ja arstiteadus. Kõrgkoolide taotluste hindamisel peeti ametikohtade finantseerimisel silmas eriala olulisust riigile, väljundit ettevõtlusse ja interdistsiplinaarsust.

Projektikonkursile esitati kokku 61 taotlust, mille hulgast tegi valiku haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuulusid muuhulgas Arengufondi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tööandjate Keskliidu esindajad. Välisprofessoreid saavad ülikoolid palgata kolmeks kuni viieks aastaks.

Maaülikool sai toetuse keskkonnateaduste, maastikuarhitektuuri ja energeetika professorite palkamiseks.

Lisainfo
Katrin Kiisler, kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Sihtasutuses Archimedes
tel 516 2196, katrin.kiisler@archimedes.ee

Heli Aru, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik
tel 529 0520, heli.aru@hm.ee


Refereeritud pressiteadet SA Archimedes kodulehelt www.archimedes.ee.

 

14.05.2009