Pressiteated

Maaülikooli nõukogu valis uued audoktorid

Eesti Maaülikooli nõukogu andis audoktori nimetuse Helsingi Ülikooli emeriitprofessorile Pertti Harile ja Poola Teaduste Akadeemia Põllumajandus- ja Metsakeskkonna Instituudi keemialaboratooriumi juhatajale professor Lech Szajdakile.
 

Helsingi ülikooli emeriitprofessor Pertti Hari on üks kliimamuutuste mõju ökosüsteemidele uurimise pioneere ja teinud koostööd eesti teadlastega juba alates 1970-ndatest aastatest. Tema suureks teeneks on maaülikooli kraadiõppurite vastuvõtmine ja koolitamine Helsingi Ülikoolis. Ta on oma ideid esitanud seminaridel ja loengutel ka Eesti Maaülikoolis. Käesoleval ajal on toimumas aktiivne koostöö kliimamuutuste valdkonnas.

Pertti Hari on üks kaasaegse mõõtekompleksi rajamise ideolooge Järvseljale. Samalaadsed uurimisjaamad töötavad edukalt Soomes ja annavad antud uurimisvaldkonda suunavat informatsiooni maailmateaduses.

Poola Teaduste Akadeemia Põllumajandus- ja Metsakeskkonna Instituudi keemialaboratooriumi juhataja Lech Szajdaki koostöö maaülikooliga sai alguse bioloogiliselt aktiivsete ainete uurimisest Eesti muldades ja laienes hiljem ka taimsele produktsioonile. Koostöö käigus sai professor Szajdakist suurepärane nõustaja kaasaegsete biokeemiliste meetodite juurutamisel maaülikooli laboratooriumides, marjakultuuride kvaliteedi hindamisel bioloogiliselt aktiivsete ainete sisalduse aspektist, turvaste ja metsakõdudega seotud doktoritööde kaasjuhendamisel ja teadusartiklite koospublitseerimisel. Koostööd kavatsetakse jätkata Eesti ja Poola vaheliste projektide kaudu ka aastatel 2010-2012.

Audoktorid promoveeritakse Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel 13. novembril.

 

17.06.2009