Pressiteated

Eesti Maaülikooli osalusel toimuval konverentsil räägitakse Eesti rollist maailma toidusahvris

Täna, 15. juunil toimub Tartus rahvusvaheline konverents "Eesti roll maailma toidusahvris - maaelu- ja põllumajanduse areng pärast 2013.a.", mille kesksed teemad puudutavad kogu maailmas üliolulist toidujulgeolekut ja Eesti võimalust maailmaturul esindatud olla. 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori Rando Värniku sõnul sõltub maaelu tulevik meie tänastest valikutest: “Konverentsi kandvad teemad toidujulgeolekust, Eesti võimalustest maailmaturul silma paista ning puhta Eesti toidu tootmine on läbivad ka Eesti Maaülikooli igapäevases õppeprogrammis ja teadustöödes. Arutuse alla tulevad kohalik ressurss ja alternatiivsed võimalused selle efektiivsemaks kasutamiseks, lisaks räägime võrgustumisest ja kogukondlikust algatusest kui piirkondade võrdsema arengu tagamise vahenditest.“ Värniku hinnangul on konverents heaks sillaks Eesti toidutootjate, erialaliitude ja MTÜde ning rahvusvahelise taustaga teadlaste vahel.

Konverentsil astuvad üles mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja praktikud, näiteks Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja Maaelu Peadirektoraadi maaelu arengu programmide üksuse juhataja Sören Kissmeyer-Nielssen, kes räägib ühise põllumajanduspoliitika tulevikust innovatsiooni ja toiduga kindlustatuse kontekstis, ning Eesti esindaja ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) juures Ruve Šank, kes annab ülevaate ülemaailmse toiduga tagamisega seotud väljakutsetest ja Euroopa rollist selles. 

Eesti Maaülikooli osalusel toimuvad mitmed praktilise suunitlusega töötoad nagu toiduga kindlustatus, keskkond ja kliimamuutus ning territoriaalne tasakaal.
Sõna saavad ja kaasa räägivad nii Kopenhaageni Ülikooli, Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudi, Iirimaa Tipperary Instituudi ja Eesti Maaülikooli esindajad kui mitmed toidutootjad, turustajad ja keskkonnaspetsialistid.

Konverentsi  korraldavad Põllumajandusministeerium, Maamajanduse Infokeskus ning Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. 

Täpsem info konverentsi kohta: http://www.maainfo.ee/index.php?id=989&page=3394&

Lisainfo: Rando Värnik – Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, tel 5274808, rando.varnik@emu.ee

 

Marge Kohtla
Eesti Maaülikool
Avalikkussuhete osakond
Kommunikatsioonispetsialist
731 3003
503 5584
marge.kohtla@emu.ee