Pressiteated

Eesti Maaülikoolis toimub rahvusvaheline loomaeetika kursus

Sel nädalal, 9.-13. jaanuaril toimub Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline bioloogia, keskkonna- ja eluteaduste doktorantidele mõeldud kursus „Loomaeetika – laboratooriumist loodusesse“, mille käigus arutatakse loomade ja muude looduslike komponentide teadustöös kasutamise eetilisi aspekte. Kursus aitab loomade, taimede ja keskkonnaga töötavatel inimestel mõista oma tegevusega seonduvaid eetilisi teooriaid ja dilemmasid.  

„Loomaeetika on üle Euroopa üsna unikaalne ja väheräägitud teema. Teaduse tegijate jaoks on väga tähtis võtta oma töös arvesse nii eetilisi aspekte kui arvestada mõjusid loodusele. Kursuse raames Eesti Maaülikooli kohale tulnud põhjamaade professionaalsed eetikud annavad doktorantidele erakordse võimaluse eetiliste teemade rahvusvaheliste käsitluste tundmaõppimiseks,“ kommenteeris Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse osakonna dotsent David Arney, üks ürituse eestvedajatest.

Kursust annavad Helena Röcklinsberg  Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolist (Swedish University of Agricultural Sciences) ja Mickey Gjerris Kopenhaageni ülikoolist (University of Copenhagen). Eesti Maaülikooli doktorikooli organiseeritud kursusel on kokku 23 osavõtjat, kellest osa õpib Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis, kuid inimesi on tulnud kohale ka Portugalist, Soomest, Lätist ja Uus-Meremaalt.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond maateaduste ja ökoloogia doktorikooli kaudu.