Pressiteated

Eesti Maaülikooli lõpetas sel aastal 725 tudengit

Eesti Maaülikooli lõpetas 2012. aastal bakalaureuseastmes 442, integreeritud õppes 73 ja rakenduskõrgharidusõppes seitse tudengit. Magistrikraadi sai tänavu 276 lõpetajat (sh 73 integreeritud õppes), neist 23 cum laude (sh 1 integreeritud õppes). Kokku lõpetas Eesti Maaülikooli 725 tudengit, neist 28 cum laude.  

Kõige enam lõpetajaid oli Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis (235), sellele järgnes metsandus- ja maaehitusinstituut (178). Majandus- ja sotsiaalinstituudis oli lõpetajaid 132, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis 106 ning tehnikainstituudis ja Tartu tehnikakolledžis 74.

Erialadest olid suurimate lõpetajate arvuga põllu- ja aiasaaduste tootmise bakalaureuseõpe (52), keskkonnakaitse bakalaureuseõpe (51 lõpetajat) ja veterinaarmeditsiin (48).

Kõige enam kiitusega lõpetajaid oli maakorralduse magistriõppes (7 lõpetajast 3), ergonoomika magistriõppes (9/3) ja geodeesia magistriõppes (5/2).