Pressiteated

Eesti Maaülikool ootab avaldusi 793 riigieelarvelisele kohale

Alates esmaspäevast, 25. juunist saab Eesti Maaülikooli õppima asumiseks lisaks elektroonilisele infosüsteemile esitada sisseastumisdokumente ka paberkandjal. 2012. aastal võtab Eesti Maaülikool riigieelarvelistele kohtadele vastu 793 uut üliõpilast, neist bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõppesse 477, magistriõppesse 294 ja doktoriõppesse 22.  

Eesti Maaülikooli õppeprorektor Jüri Lehtsaare hinnangul on populaarseimateks erialadeks ka tänavu tõenäoliselt ökonoomika ja ettevõtlus, maastikuarhitektuur ning maastikukaitse ja -hooldus. „Samuti on Eesti Maaülikoolis oodata suuremat vastuvõttu insenerierialadele, sest meil on vabariigi moodsaim tehnikaõppehoone ning kaasaegsed kõrgetasemelised tehnikalaborid,“ rääkis Jüri Lehtsaar. Eesti Maaülikooli eelistena toob Lehtsaar veel välja kõrgkooli praktilise väljundi – Eesti Maaülikoolis omandatakse loodussäästlik mõtlemine ning meie lõpetajad on tänu rohelisele mõtteviisile tööturul hinnatud tegijad mitmes valdkonnas.

22. juunist on võimalik esitada elektroonilist avaldust internetis aadressil www.sais.ee  Eesti Maaülikooli bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõppe päevasesse õppesse. Ülikooli kohapeale saab avaldust esitama tulla 25. juunist. Avaldusi saab esitada kuni 6. juulini igal tööpäeval kell 9.00-15.00. Tasulistele õppekohtadele statsionaarses õppes saab avaldusi esitada tööpäevadel kuni 19. juuli kella 15.00ni Eesti Maaülikooli peahoones või ööpäevaringselt sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu (www.sais.ee). Kaugõppe avalduste vastuvõtt ja lepingute sõlmimine kestab 9. juulist kuni 17. augusti kella 15.00ni tööpäevadel Eesti Maaülikooli peahoones.

Magistriõppe vastuvõtt algas Eesti Maaülikoolis 11. juunil.

Lisainfo sisseastumise kohta: http://www.emu.ee/sisseastujale/  

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 12. juulil SAIS-is.