Pressiteated

Maaülikooli rektorikandidaadiks esitati Mait Klaassen

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esitas valimiskomisjonile Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks praegu ametisoleva rektori Mait Klaasseni.

Valimiskomisjonile esitatud ettepanekus põhjendab majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esimehena alla kirjutanud Rando Värnik ülesseatud kandidatuuri järgmiselt: „Mait Klaasseni senise rektoriks oleku aja jooksul on maaülikool teinud läbi rea positiivseid muutusi, leidnud oma näo ja kindla koha Eesti kõrgharidusmaastikul, valmistades ette maaelu ja keskkonda tundvaid spetsialiste. Eesti Maaülikool on muutunud enam rahvusvaheliselt tunnustatud õppe- ja teadusekeskuseks. Klaasseni juhtimisel on maaülikool suutnud areneda ka rasketes majandusoludes ja muutunud ruumilis-territoriaalselt ja akadeemilise perena ühtseks tervikuks.“


Valimiskomisjon registreerib nõuetele vastavad kandidaadid pärast kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaega, 5. septembril 2012 kell 16.00. Samaks lõpptähtajaks esitavad ülesseatud kandidaadid ülikooli akadeemilisele sekretärile oma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks. Nõusoleku mitteesitamine loetakse kandideerimisest keeldumiseks.


Rektorikandidaate võivad valimiskomisjonile esitada Eesti Maaülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, üliõpilasesindus, Eesti Maaülikooli ametis olev rektor ja endised rektorid ning teiste avalik-õiguslike ülikoolide ja Eesti teadusasutuste nõukogud. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.


Rektor valitakse 28. septembril ning rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2013.


Lisainfo: Lea Michelson, Eesti Maaülikooli akadeemiline sekretär, tel 731 3063.