Pressiteated

Eesti Maaülikooli populaarseimal erialal on 52 soovijat kohale

Eesti Maaülikooli bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõppe 477 riigieelarvelisele kohale esitati kokku 3327 avaldust. Kõige populaarsem eriala oli oodatult ökonoomika ja ettevõtlus 51,58 soovijaga ühele kohale.

Noorte valikute esiviisikusse kuuluvad ökonoomika ja ettevõtluse eriala kõrval veel loodusvarade kasutamine ja kaitse (13,47), maastikukaitse ja hooldus (13,22), kinnisvara planeerimine (11,21) ning toiduainete tehnoloogia (8,72). Keskmine konkurss oli 6,97 soovijat kohale.

Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe riigieelarvevälistele kohtadele on esitatud 622 avaldust.

Kaugõppesse saab avaldusi esitada 17. augustini. Rohkem infot leiab internetist: http://www.emu.ee/sisseastujale