Pressiteated

Konverents „Terve loom ja tervislik toit 2014“ vaeb tervise ja põllumajanduse seoseid

12.-13. märtsini toimub Tartus Eesti Maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1a) kuuendat korda veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi korraldatav konverents „Terve loom ja tervislik toit“, mis on saanud iga-aastaseks valdkonnaga seotud teadlaste, praktikute ja tootjate kokkusaamiskohaks.

Konverentsi peamiseks eesmärgiks on tutvustada uusimaid veterinaaria, loomakasvatuse ja toidutehnoloogiaga seotud teadustulemusi. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktori Andres Alandi sõnul on instituudi teadustegevus viimastel aastatel jõudsalt arenenud ja seda soovitakse kuulajale ka näidata.

Konverentsil käsitletakse teadustulemuste kõrval Eesti põllumehe ja tootja tänast olukorda ning otsitakse vastuseid tulevikuks. Avaloengus kaalub põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Eesti põllumajanduse väljakutseid ja maaelu arengut järgmise seitsmel aastal. Marju Aamisepp Maamajanduse Infokeskusest võtab vaatluse alla Eesti piimatootmise hetkeolukorra. Talle sekundeerivad Ants Hannes Viira (Eesti Maaülikool), kes kõneleb piimanduse konkurentsivõimest, ning Tiina Saron (Piimaliit), kes  räägib võimalikest lahendustest tagamaks piimanduse kestlikkust. Oma visiooni põllumajandustootmise efektiivsuse, kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse kindlustammiseks esitavad tunnustatud spetsialistid mitmetest ettevõtetest ja erialaorganisatsioonidest.

Teadlaste ettekannetest tekitab kindlasti enim kõneainet maaülikooli professori Mati Roasto ettekanne, mis käsitleb toorpiima tarbimise kasvu valguses võimalikke ohte selle tarbijale. Roasto toob väite tõestuseks maaülikoolis läbiviidud uuringute tulemused, kust selgub näiteks, et pastöriseerimata lehmapiima juues võib inimene nakatuda ka Q-palavikku. Haiguse tagamaid ja võimalikke riske lahkab doktorant Kädi Neare. Professor Sulevi Kõks avab transgeense kloonimise põneva maailma ning kõneleb kloonvasikas Juuni saamisloost. Lisaks tehakse konverentsil juttu vutibroilerite lihajõudlusest, hobuste söötmisest, kitsepiima paremast kasutamisest, taimeekstraktide kasutamisest toidus ja paljust muust.

Konverentsi korraldamist kaasrahastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond, samuti toetavad seda mitmed valdkonna ettevõtted.

Täpsem info ja ajakava: http://emu2014.lapub.ee/