Pressiteated

Doktoritöö tulemused aitavad tõhustada lüpsilehmade poegimisjärgset ravi

Neljapäeval, 16. aprillil tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Julia Jeremejeva väitekiri "Prostaglandiini F2α ja antibiootikumide lihastesisene või nahaalune kasutamine poegimisjärgse metriidi ja endometriidi ravis lüpsilehmadel ning taastiinestumise võimalik hindamine akuutse faasi proteiinide määramise kaudu" filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (sünnitusabi ja günekoloogia) erialal.

Julia Jeremejeva selgitab oma doktoritööd: “Vaatamata viimaste aastakümnete edusammudele veterinaarmeditsiinis, on lüpsilehmade poegimisjärgne emakapõletik tõsine terviseprobleem. Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli saada uut teavet poegimisjärgse kliinilise metriidi ja endometriidi ravi kohta, mille käigus manustatakse lihastesiseselt antibiootikumi kombinatsioonis prostaglandiini F2α-ga.”

Läbiviidud uuringute käigus prooviti määrata ravi optimaalne aeg, uurida ravi toimet looma kliinilistele ja füsioloogilistele näitajatele ning sigivusele. Doktoritöö käigus teostati kolm kliinilist uuringut ja üks lisauuring.

Doktoritöö raames läbi viidud uuringute tulemused näitavad, et antibiootikumi ja prostaglandiini preparaatide kombineeritud manustamine varajases poegimisjärgses järgus võib osutuda efektiivseks ravimeetodiks poegimisjärgse kliinilise metriidi ja kliinilise endometriidi ravis lüpsilehmadel. „Samuti võib järeldada, et akuutse faasi proteiine võib kasutada mitte ainult emakapõletike diagnostikaks ja teostatud ravi efektiivsuse hindamiseks, vaid ka edasise tiinestumise edukuse prognoosimiseks,“ ütles Jeremejeva.

Doktoritöö kaitsmine toimub algusega kell 10.00 Kreutzwaldi 62 ruumis A-201. Doktoritöö juhendajad on dotsent Kalle Kask ja professor Toomas Orro, oponent professor Marc Drillich Viini Veterinaarmeditsiini Ülikoolist Austriast.