Pressiteated

Seminaril otsitakse uusi kasutusvõimalusi biosöele

5.-6. mail toimub Dorpati konverentsikeskuses COST võrgustiku seminar „Opportunities for using biochar in synergy with peat as constituents of growing media”, kus 11 riigi teadlased arutlevad turba ja biosöe kooskasutamise võimaluste üle kasvusubstraatides. 

„Biosöe peenemad fraktsioonid on sageli muu tootmise kõrvalsaadus,“ selgitas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna peaspetsialist Merrit Shanskiy. „Samas võimaldavad biosöe omadused selle kasutust valdkondades, mis on seotud otseselt looduskeskkonna hoiuga, näiteks toitainete sidumine, vee puhastamine ja mulla omaduste muutmine.“

Shanskiy loodab, et seminari tulemusel selgub, kuidas valdkonna arendamisega edasi minna, ehk siis selgitatakse, milliseid võimalusi pakub biosöe kasutamine erinevates turbapõhistes kasvusegudes. „Kindlasti on oluline teada, kuidas kasutada nii väärtuslikku ressurssi nagu turvas veelgi kokkuhoidlikumalt ja põhjendatumalt.“

Seminar on suunatud biosöe valdkonnaga tegelevatele teaduritele, õppejõududele, tootjatele ja praktikutele ning selle eesmärk on võtta kokku olemasolev teadmine biosöe kohta ja selgitada välja selle sobivus kasutamiseks kasvusegudes.

Seminari korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös COST programmi tegevusega „Biochar as option for sustainable resource management“.