Pressiteated

Konverentsil räägitakse metsade uuendamisest ja parendatud metsakultiveerimismaterjalist

15.-16. septembril toimub Läti pealinnas Riias rahvusvaheline metsakonverents „Wise Use of Improved Forest Reproductive Material“, mis toob kokku Põhja- ja Baltimaade metsamajanduse ja metsateaduse esindajad, et arutleda metsade uuendamise ja metsakultiveerimismaterjali targa kasutamise üle.

„Muutuva kliima tingimustes on metsade uuendamine ja parendatud kultiveerimismaterjali kasutamine võtmeks metsade kohanemisvõimele, mis omakorda on eduka ja jätkusuutliku metsanduse üheks aluseks,“ ütles EFINORD-SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustiku koordinaator, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna vanemteadur Marek Metslaid. „Uuendamine on äärmiselt oluline ka metsade produktsioonivõime ja süsiniku sidumise seisukohast ning metsade poolt pakutavate teiste ökosüsteemi teenuste osas. Kuna metsapuud ei pruugi muutuva kliimaga kiirelt kohaneda, siis on metsade uuendamisel oluline kasutada parendatud metsakultiveerimismaterjali, mis on saadud materjali erinevates tingimustes katsetamise tulemusena.“ Konverentsil käsitletakse parendatud metsakultiveerimismaterjali tootmise ja kasutamisega seotud teemasid, mis on olulised jätkusuutliku metsamajanduse planeerimisel muutuva kliima tingimustes.

Konverentsi korraldavad NordGen Forest, EFINORD-SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustik, Eesti Maaülikool ja Läti Riiklik Metsauuringute Instituut „SILAVA“. Konverentsil osalevad huvilised ja ettekandjad Norrast, Rootsist, Taanist, Soomest, Islandilt ja Balti riikidest.

Lisainfo konverentsi kohta: http://www.nordgen.org/index.php/en/content/view/full/2897