Pressiteated

Mullapäeval saab igaüks käed mullaseks teha

Reedel, 4. detsembril toimub Eesti Maaülikooli peahoones kuues mullapäev, mis paneb punkti käesolevale rahvusvahelisele mulla-aastale. Konverentsi raames on võimalik kuulata ettekandeid, samuti osaleda mitmesugustes töötubades. 

„Konverents püüab ühendada teoreetikud ja praktikud, professionaalid ja amatöörid, humaniora et realia,“ ütles põllumajandus- ja keskkonnainstituudi spetsialist Indrek Suitso. Rahvusvahelise mulla-aasta jooksul on Eesti Mullateaduse Selts ning Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakond püüdnud tutvustada antud valdkonnaga seonduvat võimalikult laiale ringkonnale ning juhtida tähelepanu muldade kaitsmise vajadusele: „Konverentsil vaatame tagasi möödunud aasta saavutustele ja seame sihte tuleviku jaoks.“ Suitso selgitas, et maaülikooli eesmärgiks on õppe- ning uurimustöö tulemuste viimine akadeemilisest sfäärist tõelisesse maailma, kus neist võrsuks kasu võimalikult laiale ringile. „Ometi ei saa mulda vaadata pelgalt kui tootmise sisendit, vaid sellel on ka sügav kultuurilooline ja esteetiline sisu,“ lisas ta.

Lisaks ettekannetele ja avalikele loengutele on konverentsi käigus võimalik osaleda mitmesugustes töötubades, kus tegevust leiab nii noor kui vana. Olgu eesmärgiks mulla füüsikaliste ning keemiliste parameetrite määramine või kunstiteoste valmistamine – igaüks saab sõna otseses mõttes käed mullaseks teha. Näiteks on võimalik osaleda mullapusle maailmameistrivõistlustel, lahendada erinevaid nuputamisülesandeid, tutvuda Eesti muldade, nende leviku ja iseloomuliku taimkattega, samuti mullaelustikuga.

Osavõtt on tasuta, registreerida palutakse aadressil: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/mullapaev/vi-mullapaev/

Videoülekanne mullapäevalt on jälgitav http://video.emu.ee.