Pressiteated

Maaülikooli esindajad külastasid Jordaania ülikooli

Maaülikooli välissuhete spetsialist Anastassia Safonova ning maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse professor Kalev Sepp esindasid Eesti Maaülikooli programmi Erasmus+ töönädalal Jordaanias.

Nädal oli pühendatud Erasmus+ ülemaailmse programmi probleemide ja edulugude käsitlemisele. Erasmuse nädalal osalesid teiste seas Helsingi, Kopenhaageni, Islandi, Sloveenia ja Itaalia ülikoolid.

Kohtumisel Jordaania ülikoolide esindajatega tutvustas Anastassia Safonova kohalikele teadlastele ja üliõpilastele Eesti riiki, ülikoole ning Erasmus+ partnerlepingu tingimusi. Professor Kalev Sepp pidas loengu “Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rakendamine Euroopa Liidus ja Eestis”.

Safanova sõnul on Jordaania ülikool rahvusvahelistumise aldis: “Ülikoolis on väga professionaalne ja efektiivne välissuhete osakond. Juhtkond toetab rahvusvahelistumist väga ning selleks on loodud tugev strateegia,” ütles ta ja lisas, et Jordaania ülikoolis õpetatakse paljusid aineid inglise keeles, eriti magistriõppes. 

Professor Sepp nentis, et lisaks füüsikutele, keemikutele ja IT-valdkonnale on Jordaania ülikoolis arvukalt tippteadlasi ka tehnikateadustes ja põllumajanduse valdkonnas. “Doktoritöö nõudmised on tagasihoidlikumad, reeglina esitatakse monograafia ja avaldatud peab olema üks artikkel ülikooli poolt aktsepteeritud ajakirjas,” ütles ta. Ühtlasi toetab Jordaania riik doktoriõpinguid välismaal: “Riikliku stipendiumi saab umbes 150 doktoranti, kelle eest tasutakse õppemaks,” lisas Sepp.

Jordaania ülikoolis õpib ligikaudu 42 000 üliõpilast, neist 11% on välisüliõpilased. Lisaks õpib ülikoolis igal aastal ligi 1500 vahetusüliõpilast Euroopast, Ameerikast ning Lähis-Ida riikidest. Ülikoolilinnak laiub 130 hektari suurusel turvalisel alal kesklinna lähedal Ammanis. Ülikool on asutatud 1973. aastal, sel on 18 teaduskonda ja haigla. Jordaania ülikool on maailma ülikoolide pingereas 800.-850. kohal.

Eesti Maaülikool osaleb koostöös Jordaania ülikooliga Erasmus+ üleilmse õpirände projektis keskkonnateaduse, põllumajanduse ja loomakasvatuse valdkonnas. Kuni 2018/2019 õppeaasta kevadsemestri lõpuni saavad õpirändes osaleda 6 üliõpilast ning 5 õppejõudu kummastki ülikoolist. Osale 6. novembril infotunnil "Erasmusega Jordaaniasse", et tutvuda õpirände tingimustega ning kuulda rohkem muljeid Jordaania ülikoolist.