Pressiteated

Aasta Loomaarstideks tunnistati maaülikooli professor Arvo Viltrop ja lektor Toomas Tiirats

„Loomulikult on see väga suur au iga loomaarsti jaoks,“ rääkis tänavune parim loomaarst Arvo Viltrop. „Tavaliselt on auhind läinud praktiseerivatele arstidele, mistõttu oli eriti suur üllatus, et sel aastal osutusin valituks mina,“ lisas Viltrop. Parimaks loomaarstiks valiti professor suuresti tema viljaka teadustegevuse eest sigade Aafrika katku (SAK) alal.

Arvo Viltropi osalusel ning initsiatiivil on teostatud mitmeid olulisi analüüse ja uuringuid haiguse epidemioloogia selgitamiseks ning haigustekitaja jätkuvaks tundmaõppimiseks. „Aktiivne osalemine rahvusvahelistes võrgustikes, koostöö Euroopa juhtivate teadusinstituutide ning Euroopa Toiduohutusametiga on võimaldanud Eesti kogemuse ning teadmised viia ka mujale maailma,“ rääkis Eesti Loomaarstide Ühingu president ja iga-aastase auhinna väljaandja Priit Koppel.

Eesti-siseselt on professor Viltrop andnud olulise panuse haiguse tutvustamisse nii kolleegidest loomaarstidele kui ka ametnikele, loomakasvatajatele, jahimeestele kui ka laiemale avalikkusele. „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi poolt soovime eraldi esile tõsta tema rolli laboratooriumi loomahaiguste diagnostika valdkonna ülesehitamisel ning tema jätkuvat koostöö- ja abivalmidust väga erinevate loomahaiguste diagnoosimist puudutavate küsimuste lahendamisel,“ lisas Koppel.

Käesolev aasta on maaülikooli jaoks aga eriliselt silmapaistev, kuna Aasta Loomaarst 2017 tiitli pälvis ka maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats. Tunnustati Tiiratsit peamiselt panuse eest rahvusvaheliste kontaktide arendamisel, kuna tema eestvedamisel toimus 7.–10.06.2017 FVE (Federation of Veterinarians of Europe) peaassamblee esmakordselt Eestis ja Baltimaades.

Toomas Tiiratsi sõnul on rahvusvaheline koostöö ja partnerlus väga olulised ning nende nimel tuleb pingutada ja panustada. „Me ei saa jääda kõrvalseisjaks, vaid peame olema arvestatav partner veterinaarprofessiooni tulevikuarengute kujundamisel. Selle nimel ma töötan ja tegutsen, mistõttu on äärmiselt meeldiv, kui kolleegid sellist tegevust märkavad ja tunnustavad,“ lisas ta.

„Eesti Loomaarstide Ühing hindab kõrgelt Toomas Tiiratsi panust sellise esindusliku ürituse läbiviimisel, mille mõju on Eesti ja eesti loomaarstide mainele ning tulevastele siin korraldatavate ürituste õnnestumisele väga oluline. Peaassamblee leiab laialdast kajastamist ning jõuab erinevate meediakanalite vahendusel kõigi 200 000 loomaarstini Euroopas,“ rääkis iga-aastane auhinna väljaandja Koppel. Ta lisas, et osalejate tagasiside ürituse korraldusele on olnud väga positiivne ning saadud tagasiside põhjal soovib enamik osalejaid kas tööalastel põhjustel või eraviisiliselt Eestit uuesti külastada.