Pressiteated

Kuidas rajada Rail Balticut inimsõbralikult?

Ürituse galeriiga on võimalik tutvuda SIIN

Viimaste aegade suurima taristuehituse eel seisab Rail Balticu rajajate teel hulk keerukaid väljakutseid. Keskkonnahoiu ja majandusliku tasuvuse kõrval on vähemalt sama tähtis küsimus see, kuidas rajada raudteekoridori nii, et säiliks kohalik elu.

Kõige selle üle arutletakse juba homme Tallinnas algaval rahvusvahelisel säästva maakasutuse seminaril “Land Consolidation as an Essential Instrument for the Implementation of Large-Scale Infrastructure and Sustainable Land Use”. Kolme päeva vältel, 27.–29. novembril tutvustavad enam kui sada välismaist eksperti, kuidas käib suurte taristuobjektide rajamine nende koduriikides ning kuidas lahendatakse murekohad kasutades maakorraldust.

„Probleemistik ei kätke üksnes Rail Balticut, vaid ka näiteks Tallinna-Tartu maantee laiendamist või mõne muu suure taristu rajamist,“ selgitas ürituse üks korraldaja, Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli dotsent Evelin Jürgenson. Tema sõnul on riigi ülesanne tagada, et elu pärast Rail Balticu või teiste suurrajatiste valmimist oleks võimalik ja toimiv. “Maakorraldust kasutades on võimalik leida lahendusi, mis on piirkonnale sobivad ja mõistlikud,“ lisas Jürgenson.

Seminar, mida peetakse Euroopa hotelli konverentsisaalis, on hea võimalus ekspertidel õppida maakorralduslikke lahendusi teiste riikide kogemusest. Eesti eksperdid hindavad seda võimalust kõrgelt, mistõttu on seminari kohad juba täis ning rohkem huvilisi paraku enam mahutada võimalik ei ole, nentis korraldaja.

Tööseminari korraldab LANDNET koostöös Eesti Maaülikooliga. Selle algatamisel oli abiks ka maaeluministeeriumi välisuhete osakond. Üritust rahastavad Eesti Maaülikool, FAO, Eesti Idapartnerluse Keskus ja Saksamaalt GIZ.

Ürituse veebileht ja kava: http://landconsolidation.emu.ee/

Lisainfo: maaülikooli geomaatika dotsent Evelin Jürgenson, +372 731 3118