Pressiteated

Doktoritöö: maa-kogukonnad vajavad ellujäämiseks enamat kui tahe

Foto: Pexels

19. juunil kaitses Joanna Tamar Storie Eesti Maaülikoolis filosoofiadoktori väitekirja teemal „Kui rahu ja vaikus pole küllalt – uurimus kogukondade väljakutsetest Eesti ja Läti ruraalmaastikes. When peace and quiet is not enough: Examining the challenges communities face in Estonian and Latvian rural landscapes”. Doktoritöös uuriti maa-kogukondade väärtusi ning väljakutseid.  

Uuringud tõid ilmsiks mitmed aspektid, mis seovad elanikke kohatunde andnud maastike füüsiliste ja kultuuriliste aspektidega. „Nende kogukondade liikmed hindavad rahu, vaikust ja elukvaliteeti, mida annab neile loomulik toit, vabadust korjata metsaande ning olla kontaktis loodusliku keskkonnaga,“ rääkis Storie tulemustest. Maaliste eluviisidele lisavad tema sõnul tugevust ka kultuurilised ja perekondlikud võrgustikud.

Tööst selgus, et kuigi mõnelpool oli maastikuidentiteet tugevam tänu kohaloomele, nagu vanade või uute traditsioonide ellukutsumine, mille tulemusel tõusis kogukonna eneseväärikus, pole see piisav, et pöörata ümber kahanevatest ressurssidest ning väljarännust põhjustatud allakäiku ning ärgitada osalema kohalikus korraldustegevuses. „Elanikke heidutab tõhusa dialoogi puudumine. Sestap tunnevad nad, et ära on kuulamata need, kes enim abi vajavad,“ kirjeldas Storie.

Tänu uuringu tulemustele tõusid esile aga võrgustikud, mida tuleks edaspidi kohalike elanike kaasamisel arvestada, ja ka võimalikud tõkked, millele enam tähelepanu jagada. „Ruraalmaastikud vajavad tervislikke ja edualteid kogukondi, et pakkuda ühiskonnale tulevikus toitu, virgestusvõimalust ja taastuvenergiat.“ Seepärast on soovitatav, et sealsed kogukonnad saaksid vahendeid, et väljakutsetega toime tulla, lõpetas Storie.

Doktoritöö juhendajad on prof. Mart Külvik ja prof. Simon Bell, oponent dr. Andrew Butler (Swedish University of Agricultural Sciences).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.