Pressiteated

Taimede stressi uurijad kogunevad Tartus

14.-17. maini toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuses rahvusvaheline taimede stressibioloogia konverents "Taimede abiootiline stress – stressisignaalidest kasvu- ja arengumuutusteni" (Plant Abiotic Stress – from signaling to development).

Kutse Polli tootearenduskeskuse avamisele

Olete oodatud 19. mail kell 11 Eesti Maaülikooli PKI Polli aiandusuuringute keskuses (Karksi-Nuia, Viljandimaa) puuviljade ja marjade tootearenduskeskuse avamiseleja seminarile teemal “Aiasaaduste tootearendus Eestis ja Lätis”.

Tulekul on EMÜ veetehnoloogiate päev

Kolmapäeval, 6. mail toimub Eesti Maaülikooli veetehnoloogiate päev, mille eesmärgiks on teadlaste, ettevõtjate ja tarbijate lähendamine veega seotud probleemidele parimate lahenduste leidmiseks.

Infopäev "Rohelise ülikooli võimalikkusest"

30. aprillil kell 12.00-15.00 toimub EMÜ peamaja aulas rohelise ülikooli infopäev, kus tutvustatakse rohelise ülikooli küsitluse tulemusi, räägitakse erinevatest võimalustest selles suunas liikumisel, rohelistest ülikoolidest mujal maailmas. Oodatud on kõik huvilised! Osalejatel palume registreeruda 25.aprillini meilile: kadri.kalle@emu.ee

Tulekul on teadmiste ja tehnoloogiapäev "Terve loom ja tervislik toit"

29. aprillil toimub Eesti Maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1A) teadmiste ja tehnoloogiapäev "Terve loom ja tervislik toit". Üritust toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi poolt kaasrahastatava Spinno+ programmi poolt, EMÜ projekti "Teadmistepõhine biomajandus" raames.  

Maaülikool kutsub Maamessil maastikuteatrisse

Eesti Maaülikool tutvustab Maamessil Eesti esimest ja ainsat virtuaalset maastikuteatrit, mis lisaks õppevahendile on heaks abimeheks ka kohalikele omavalitsustele planeeringute tegemisel ja keskkonnamõjude hindamisel.

Maaülikool ja Jõudluskontrolli Keskus sõlmisid koostööleppe

Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik ja Jõudluskontrolli Keskuse direktor Kaivo Ilves kirjutasid 13. aprillil alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on edendada loomakasvatus- ja veterinaarmeditsiinialast õppe- ning teadus- ja arendustööd.

Tartu ootab noori osalema lühifilmide konkursil

Tartu linnavalitsus koos Anne noortekeskusega kutsub seoses Euroopa päeva tähistamisega Tartus kooliõpilasi ja tudengeid osalema lühifilmide konkursil, mille eesmärgiks on tutvustada Tartu linna innovaatilise, noorusliku ja ettevõtliku noortelinnana.

Rattarikka ülikooli konkurss

Rattarikka ülikooli konkurss toimub tänavu esimest korda ja selle eesmärgiks on selgitada välja Eesti kõige rattasõbralikumad ülikoolid ja kõrgkoolid. Konkursile on oodatud osalema kõik, kes soovivad oma koolis rattakasutust aktiivsemaks muuta.

Konverents "Mida oled sina väärt?"

16. aprillil toimub Dorpati konverentsikeskuses konverents noortelt noortele "Mida oled sina väärt?".   Tipptegijad arutlevad ühiskonnateaduste praeguse olukorra ning arenguvõimaluste üle. Vastust otsime küsimustele : Mida on ühiskonnateadlased tänapäeval väärt? Millised on sinu võimalused? Mida sult tööturul oodatakse? Kuidas ennast konkurentsis müüa? Kuidas olla liider ja juht? Milline on sinu hariduslik konkurentsivõime? Arutellu kaasatakse ka kõik osalejad.

EMÜ keskkonnakaitse õppekavad said kõrge hinnangu

22.-29. märtsil toimus maaülikoolis keskkonnakaitse õppekavade hindamine. Hinnati viit õppekava: keskkonnakaitse (spetsialiseerumisega maastikuarhitektuurile ja maastikukaitse ja –hooldusele), loodusturismi ning linna- ja tööstusmaastike korralduse bakalaureuse ning maastikuarhitektuuri ning maastikukaitse ja -hoolduse magistri õppekavasid.

Avatakse EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimebiokeemia labor

Reedel, 3. aprillil algusega kell 12.30 avatakse EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimebiokeemia labori uued ruumid aadressil Tartu Kreutzwaldi 5 (ruum 2D5).

E-õppe kevadkonverentsile!

Aprilli esimestel päevadel kogunevad Eesti Maaülikoolis e-õppe teoreetikud ja praktikud konverentsile «Kool – õpetamisasutusest õpiruumiks».  

Eesti Maaülikooli kloonimisprojekt sai EASi toetuse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) langetas positiivse otsuse Eesti Maaülikooli projekti „Kloonimise tehnoloogia väljatöötamine biotehnoloogiliste ravimite saamiseks transgeensetelt veistelt“ rakendusuuringu toetuse osas.

Algab populaarne tudengite linnaruumi teemaline teaduskonverents TalveAkadeemia 2009

TalveAkadeemia konverentsi pealkiri „Linnaplaneerimine: luues säästvat elukeskkonda“ köitis niivõrd palju inimesi, et osalejakohad täitusid rekordilise tunniga, mistõttu toimub esmakordselt TalveAkadeemia ajaloos 27. veebruarist 2.märtsini Nelijärve Puhkekeskusest otseülekanne.

Maaülikooli teadlased lähevad külalisõpetajaiks

Vabariigi sünnipäevanädalal on üheksa Eesti Maaülikooli teadlast Eestimaa koolides tunde andmas.

Maaülikooli teadlased kohtuvad Ruve Schankiga

Professorite kogu juhatuse eestvõttel toimub reedel, 20. veebruaril  kell 14 – 16.30 EMÜ aulas Kreutzwaldi 1A  kohtumine–arutelu Ruve Schankiga, kes on Eesti Vabariigi esindaja FAO juures Roomas.  

Valminud on õppeainete tagasiside statistika

01.12.2008 - 31.01.2009 said üliõpilased ÕISis anda tagasisidet õppeainete ja õppejõudude kohta. Kokku täideti 7585 (sügissemestril 7479) ankeeti.

Sordiaretuse grand old man Kalju Kask pälvis elutööpreemia

Vabariigi valitsus kinnitas 12. veebruaril riigi teaduspreemiate laureaadid. Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antava 600 000 krooni suuruse riigi teaduspreemia pälvis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask.

Valminud on õppematerjal energiavõsa kasvatamisest

Eesti Maaülikooli teadlaste eestvõttel ja ELi 6. raamprogrammi toel on valmis saanud õppematerjalide komplekt energiavõsa kasvajatele, töötlejatele ja keskkonnaametnikele.

Maaülikooli ja Prantsusmaa teadlased sõlmivad koostööleppe

Teisipäeval, 13. jaanuaril kirjutavad Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ja Prantsusmaa Riikliku Põllumajandusuuringute Instituudi (INRA) keskkonna- ja biotehnoloogia laboratooriumi direktor Jean-Philippe Steyer alla koostöölepingule. Allkirjastamisel osaleb ka Prantsuse Suursaatkonna kultuuri- ja koostöönõunik Denis Duclos.