Sündmused

EMÜ pealehe kalender


aprill 2020

Koolitus "Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: ühistegevus ja koostöö arendamine"

Algus: 07.04.2020 09:15

Paide (Nelja Kuninga Hotell, Pärnu 6)

Koolitus "Praktika juhendamine maamajandusettevõttes"

Algus Kell: 09:00
Lõpp Kell: 17:00

Kreutzwaldi 1A - 0015

Koolitus "Loodushoidlik taimekaitse"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 14:30

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "CNC treimine: programmeerimine, seadistamine ja opereerimine"

Algus: 24.04.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-B200

Koolitus "Projekti juhtimise täienduskoolitus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 17:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Veiste vaktsineerimine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A305

Rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering 2020“

Algus: 06.05.2020 09:00
Lõpp: 08.05.2020 09:00

Internet, veebiplatvorm

Koolitus "Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Toiduhügieen"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Sigade vaktsineerimine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A305

Infopäev "Karja tervis ja mikroobide resistentsus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Karjatervise programmide rakendamine"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Äriideede konkursi "Tärkav idu" finaal

Algus: 20.05.2020 12:00

Eesti Maaülikooli peahoone aula, Kreutzwaldi 1a

Koolitus "Kalade haigused erinevates vesiviljelussüsteemides - ohud ja keskkonnamõjud"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 16:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Veiste sigimisprobleemid"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus"

Algus Kell: 09:30
Lõpp Kell: 15:00

Kreutzwaldi 56/1-A305

Koolitus "Toiduhügieen (vene keeles)"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Veiste poegimisperioodi probleemid"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Veiste sõratervise kool"

Algus: 08.06.2020 09:15
Lõpp: 12.06.2020 16:15

Kreutzwaldi 56/1 ja Eerika Farm OÜ Märjal

Koolitus "Competence course in laboratory animal science"

Algus: 10.06.2020 10:00

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele"

Algus: 11.06.2020 10:00
Lõpp: 12.06.2020 15:25

Kreutzwaldi 56/1-A303

Koolitus "Enesekontrolliplaani loomine ja auditeerimine" 

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 15:15

Kreutzwaldi 56/1-A303

Infopäev "Bioohutus piimaveisekasvatuses"

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 13:15

Kreutzwaldi 56/1-A303