„Kuidas ennetada läbipõlemist ja tööstressi ning kuidas konfliktidega toime tulla“.

Hea töötaja!

Kutsume teid kaasa mõtlema aktuaalsetel teemadel „Kuidas ennetada läbipõlemist ja tööstressi ning kuidas konfliktidega toime tulla“. Ettekannetega esinevad professor Tõnu Lehtsaar ja lektor Kariina Laas.

Professor Tõnu Lehtsaar on Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia õppejõud ning suhtlemispsühholoogia koolitaja. Kahe tegevusvaldkonna kokkupuutealasse jääb tal huvi hingehoiu ja psühhoteraapia vastu. "Tööstress ei teki üleöö ega möödu märkamatult. Tööstressi kujunemine on midagi väga isiklikku ja isikupärast. Siiski on isiksusejooned ja töö eripärad, mis suurendavad tööstressi riski. Kui midagi ette ei võta, võib asi lõppeda läbipõlemisega. Teadlik enesehoidmine on tarkus omaette," leiab Lehtsaar. 

Kariina Laas on psühholoog, teadlane ja lektor, kes töötab Tartu Ülikoolis neuropsühhofarmakoloogia teaduri ja lektorina ning praktiseerib psühholoogina ka OÜs SeekCare. Tema ettekande märksõnadeks on inimestevahelised konfliktid, kommunikatsiooniprobleemid, teiste arvel liugu laskmine, kuulujutud, kiusamine, ahistamine, diskrimineerimine, madal motivatsioon ning tööga rahulolu.

10.00 - 11.30 Tööstress ja läbipõlemine (professor Tõnu Lehtsaar)

11.30 - 11.35 sirutuspaus

11.35 - 12.45 Tööstress ja läbipõlemine (professor Tõnu Lehtsaar)

12.45 - 13.15 lõuna (igaüks hoolitseb lõuna eest ise)

13.15 - 14.45 Keerulised meeskonnaliikmed ja emotsioonid (Kariina Laas)

Toimumispäevaks on 15. november ja toimumiskohaks on peamaja aula, Kreutzwaldi 1a

Registreerimine kuni 14. novembrini.

Nimi*
Struktuuriüksus - osakond/õppetool*
Ametinimetus*
E-posti aadress*