Sündmused

Mailiis Tampere filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 11:15
Lõpp Kell: 13:15

Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruumis D239

Kaitsmisele tuleb põllumajanduse õppekava doktorandi Mailiis Tampere väitekiri „Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja teadur Henn Raave.

Oponent: Prof. Eila Turtola (Natural Resources Institute Finland).