Sündmused

Nele Nutti filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus: 15.06.2017 11:15

Kreutzwaldi 5-1A5

15.juunil 2017 kell 11.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-1A5

kaitsmisele Nele Nutti väitekiri

„Tajutav maastik  teoreetilis-metodoloogiline käsitlus maastikust

The perceivable landscape a theoretical-methodological approach to landscape.“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal.

Doktoritöö juhendajad on prof Juhan Maiste ja prof Zenia Kotval (Michigan State University, USA; TTÜ Tartu Kolledž)

Oponent: Dr. Kati Lindström (KTH Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool).