Sündmused

Seyed Mahyar Mirmajlessi  filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 10:15
Lõpp Kell: 12:00

Kreutzwaldi 5-D239

20.juunil 2017 kell 10.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-D239
kaitsmisele Seyed Mahyar Mirmajlessi  väitekiri 

Assessment of Verticillium dahliae Kleb. And Soil Fungal Communities Associated with Strawberry Fields

Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel“

filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.
 Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja prof. Marika Mänd
Oponent: prof. Franco Nigro (University of Bari Aldo Moro, Itaalia)