Sündmused

Infotunnid esmakursuslastele

Algus: 01.09.2017 13:15
Lõpp: 14.09.2017 13:15

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

      Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (statsionaarne õpe) –

      1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) - 104

 

      Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (kaugõpe)

      14. septembril kell 12.15 Kreutzwaldi 1 (Mõisamaja) - saal

 

Magistriõpe (kaugõpe)

      Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava. Ökonoomika ja ettevõtluse õppekava – 7. septembril kell 12.15 Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) – 104

     

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

Metsanduse õppekava. Loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5

NB! 4. septembril sissejuhatus õpingutesse. Kell 9.00 Metsamaja eest tellitud bussidega väljasõit metsa, saabumine tagasi orienteeruvalt kell 17.00. Selga-jalga metsas käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid!

Geodeesia ja maakorralduse õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – D167

NB! 4. septembril sissejuhatus õpingutesse. Algus kell 10.00 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 2B5. Orienteeruv lõpp kell 14.00. Tegevused siseruumides ja ülikooli linnakus.

 

Rakenduskõrgharidusõpe

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5

NB! 4. septembril sissejuhatus õpingutesse. Kell 9.00 Metsamaja eest tellitud bussidega väljasõit metsa, saabumine tagasi orienteeruvalt kell 17.00. Selga-jalga metsas käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid!

 

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe (ehitusinseneriõpe). Täiendatud!

Maaehituse õppekava. Vesiehituse ja veekaitse õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – D167

NB! 4. septembril sissejuhatus õpingutesse.

Maaehituse õppekava. Kogunemine on 4. septembril 2017 kell 11.00 Tartus Väike-Tähe ja Võru tänavate nurgal asuva Alexela Riiamäe tankla parkimisplatsil (aadress Era 2a). Jalas peavad olema kinnised jalanõud (soovitatavalt turvajalanõud, kuid kui neid ei ole, siis ei ole). Helkurvestid ja kiivrid on EMÜ maaehituse osakonna poolt.

Vesiehituse ja veekaitse õppekava. Kogunemine on 4. septembril 2017 kell 9.30 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – D164. Autodega liigutakse edasi Kodumajatehase AS-i, Betooni 2.

 

Magistriõpe

Metsamajanduse õppekava.  Metsatööstuse õppekava. Geodeesia ja maakorralduse õppekava – infotundi ei ole, vajalik info edastatakse õppetöö toimumise esimesel päeval.

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Bakalaureuseõpe - 1. septembril kell 13.15

Aianduse õppekava – Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) kohvik.

Kalanduse ja vesiviljeluse õppekava. Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D143.

Keskkonnakaitse õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus – 2C5.

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus - 2C1.

Loodusturismi õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D178 (PKI raamatukogu).

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava – Kreutzwaldi 56/3 – 231.

 

Magistriõpe - 1. septembril kell 13.15

Aianduse õppekava – Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) kohvik.

Loodusturismi õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D178 (PKI raamatukogu). Maastikukaitse  ja –hoolduse õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus – 2C5. Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava – Kreutzwaldi 5/C-korpus – 2C1.

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava – Kreutzwaldi 5/D-korpus – D143.

Maastikuarhitektuuri õppekava (eesti õppekeel, üldine sissejuhatus uutele üliõpilastele EMÜs) – Kreutzwaldi 5/D-korpus – 231. Õppeaasta sissejuhatus kõikidele 1. õa magistrantidele 5. septembril kell 9.15 Kreutzwaldi 5/D-korpus – 226.

Landscape Architecture masters’ study programme – orientation briefing – 1. Sept at 10:00 am Kreutzwaldi 56/3 II floor room 231 and introduction to the study year 5. Sept at 9:15 am room 226.

 

Linna- ja tööstusmaastike korralduse õppekava (kaugõpe) – 8. septembril kell 10.15 – 12.00 Kreutzwaldi 5/C-korpus – 2C1.

 

TEHNIKAINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

Tehnika ja tehnoloogia õppekava (statsionaarne õpe ja kaugõpe) – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

 

Magistriõpe

Ergonoomika õppekava. Energiakasutuse õppekava (statsionaarne õpe ja kaugõpe). Tootmistehnika õppekava (statsionaarne õpe ja kaugõpe) – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

 

TARTU TEHNIKAKOLLEDŽ

Rakenduskõrgharidusõpe

Tehnotroonika õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

 

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Bakalaureuseõpe

Loomakasvatuse õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 62 – A209

Toiduainete tehnoloogia õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 62 – A102

 

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe (loomaarstiõpe)

Veterinaarmeditsiini õppekava (eesti õppekeel) – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 62 – A201

Veterinary Medicine study programme – orientation briefing – 1. Sept at 10:00–11.30 am Kreutzwaldi 62 – A201