Sündmused

Pille Meinsoni filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus Kell: 14:00
Lõpp Kell: 16:00

Kreutzwaldi 1a (maaülikooli peahoone) - aula

Pille Meinson filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine:
High-frequency measurements -a new approach in limnology. 
Pidevmõõtmised - uus lähenemine limnoloogias
Doktoritöö juhendajad on juhtivteadur Peeter Nõges ja teadur Alo Laas
Oponent: Dr. Rafael Marcé (Kataloonia veeuuringute instituudist; ICRA)